Na Wall Street spadki po publikacji sprawozdania z posiedzenia Fed

Na Wall Street spadki po publikacji sprawozdania z posiedzenia Fed

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi spadkami po publikacji sprawozdania ze styczniowego posiedzenia Fed, z którego wynika, że Fed zamierza utrzymać dotychczasowe tempo, w jakim ograniczany jest skup aktywów z rynku w ramach programu luzowania ilościowego. 

fot.Justin Lane/PAP/EPA

fot.Justin Lane/PAP/EPA

Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 0,61 proc., do 16.032,24 pkt.

S&P 500 zniżkował o 0,65 proc. i wyniósł 1.828,75 pkt.

Nasdaq Comp. spadł o 0,82 proc., do 4.237,95 pkt.

Członkowie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) na styczniowym posiedzeniu rozważali zmianę projekcji stóp proc. Większość członków Komitetu uważa, że należy utrzymać tempo, w jakim ograniczany jest skup aktywów z rynku w ramach programu luzowania ilościowego.

„Członkowie FOMC wyrazili przekonanie, że przy stopie bezrobocia zbliżającej się do poziomu 6,5 proc., niedługo wskazana będzie zmiana w projekcji stóp proc., tak aby dostarczyć informacji co do poziomów stóp funduszy federalnych po tym, jak poziom progu bezrobocia zostanie przekroczony” – napisano w sprawozdaniu.

Jednocześnie z treści wynika, że kilku członków FOMC było zdania, że „może być wskazane podwyższenie stopy funduszy federalnych relatywnie niedługo”. Ich zdaniem termin „przed połową roku” mógłby być odpowiedni, aby rozważyć pierwszą podwyżkę stóp.

Inni członkowie FOMC odrzucili jednak możliwość zmiany struktury stóp proc., argumentując swoją pozycję m.in. „wciąż utrzymującymi się skutkami kryzysu finansowego.

Fed po zakończeniu styczniowego posiedzenia potwierdził dotychczasową projekcję zakładającą pozostawienie bez zmian obecnych wyjątkowo niskich stóp procentowych w USA, przynajmniej tak długo, jak bezrobocie pozostawać będzie powyżej 6,5 proc.

Stopa bezrobocia w USA w styczniu roku spadła do najniższego poziomu od października 2008 r. i wyniosła 6,6 proc. wobec 6,7 proc. w grudniu 2013 r.

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA spadła w styczniu i wyniosła 888 tys. w ujęciu rocznym. W grudniu wskaźnik wyniósł 1,048 mln po korekcie. Analitycy spodziewali się, że liczba rozpoczętych, nowych inwestycji wyniesie 950 tys.

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę, wskaźnik aktywności w przyszłości w tym sektorze, spadła do 937 tys. z 991 tys. poprzednio po korekcie. Analitycy spodziewali się liczby nowych pozwoleń na poziomie 975 tys.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA wzrosły w styczniu o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca. Po odliczeniu cen żywności i energii, indeks PPI wzrósł o 0,2 proc. mdm. Analitycy z Wall Street spodziewali się, że PPI wzrośnie o 0,1 proc. mdm, po odliczeniu cen żywności i energii oczekiwali wzrostu o 0,1 proc.

Rok do roku wskaźnik PPI wzrósł w styczniu o 1,2 proc., a po odliczeniu cen żywności i energii wzrósł o 1,3 proc. Tu analitycy spodziewali się odpowiednio wzrostu o 1,2 proc. i wzrostu o 1,4 proc.

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks zniżkował w tygodniu zakończonym 14 lutego o 4,1 proc., po uwzględnieniu czynników sezonowych. Tydzień wcześniej wskaźnik spadł o 2,0 proc. Rdr spadek indeksu wyniósł w ubiegłym tygodniu 51,1 proc. Ze spółek uwagę zwracał Facebook, którego akcje są najdroższe w historii.

Tesla zniżkowała w oczekiwaniu na publikację wyników kwartalnych. Akcje producenta elektronicznych samochodów również są najdroższe w historii.

Rosły akcje Herbalife po słabszych od oczekiwań wynikach kwartalnych. (PAP)

Categories: Gospodarka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*