Biały Dom mówi 'stop' bezrobociu

Pezydent USA wezwał przedstawicieli pracodawców i liderów związkowych, aby pomogli mu w tworzeniu nowych miejsc pracy. W Białym Domu odbyło się specjalne forum poświęcone pobudzeniu rynku pracy i wzrostu gospodarczego. Do udziału w dyskusji zaproszonych zostało 130 przedstawicieli dużych korporacji, małych przedsiębiorców, liderów związków zawodowych oraz ekspertów z dziedziny ekonomii. Wspólnie mieli oni poszukiwać sposobów zahamowania bezrobocia, które w USA przekroczyło już 10%.

 

Barack Obama oświadczył po spotkaniu, że padło na nim wiele interesujących propozycji, z których niektóre mogą być wprowadzone w życie wniedługim czasie. Wśród nich wymieniane są przedsięwzięcia w dziedzinie szeroko pojetych oszczędności energetycznych. Prezydent zapowiedział, że przedstawi je na Kapitolu i ma nadzieje, że zostaną one uwzględnione w procesach legislacyjnych.

Prezydent powiedział, że zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i że wyjście z zapaści na rynku pracy zajmie dużo czasu. Podkreślił również, że wzrost zatrudnienia nie będzie możliwy bez aktywnego wsparcia ze strony prywatnych przedsiębiorców.

Spotkanie odbyło się w przeddzień ogłoszenia przez Departament Pracy co miesięcznego raportu na temat poziomu bezrobocia. Według danych z poprzedniego miesiąca bez pracy pozostaje 10,2% Amerykanów. To najwięcej od 26 lat.

MP (Inf. wł. AP, Fox News)

 

Categories: Gospodarka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*