Amerykanie bankrutami

1,5 miliona Amerykanów w 2009 ogłosiło bankructwo. W ciągu 11 miesięcy tego roku aż 1,33 mln. osób wypełniło wnioski o skorzystanie z Federalnego Prawa Upadłościowego i było to o 21% więcej niż w całym roku 2008. Mimo, że w listopadzie złożono o 13% mniej podań o bankructwo niż w październiku, to i tak od czterech lat w USA utrzymuje się bardzo wysoki wskaźnik ogłaszania upadłości.

” Spodziewamy się wzrostu podań o jakieś 15 do 20% w przyszłym roku ” – przewiduje Mike Bickford, prezydent AACER  (Automatycznego Dostępu do Elektronicznego Rejestru Sądowego). Według niego, bankructwo jest dla wielu ludzi ostatecznym rozwiązaniem, często jest efektem problemów, które zaczęły sie pół roku lub rok od daty złożenia wniosku o bankructwo. Dlatego, zdaniem Bickforda, upłynie kolejny rok jeśli nie półtora, zanim zacznie spadać liczba podań o ogłoszenie upadłości w związku z poprawą ekonomii amerykańskiej.

Według danych AACER w 2008 roku 71% podań dotyczyło zakwalifikowania z Rozdziału 7.,28% z Rozdzaiłu 13., pozostała część ubiegała się o umożenie z Rozdziału 11.

Likwidacja z Rozdziału 7., jest najczęściej wykorzystywaną przez osoby prywatne  formą ogłoszenia bankructwa. W Rozdziale 7 Prawa Upadłościowego, sąd wyznacza kuratora (trustee), który przejmuje i sprzedaje ruchomości i nieruchomości niewyłączone z masy egzekucyjnej, a następnie wdraża procedurę spłacenia wierzycieli. Upadłość w oparciu o Rozdział 7 mogą ogłaszać osoby samotne, małżonkowie, a także korporacje i spółki. To najprostsza i najszybsza droga.

Przedsiębiorstwa często korzystają z Rozdziału 11-go i z 7-go.

Przekształcenie z Rozdziału 11 wykorzystywane jest w szczególności przez dłużników będących przedsiębiorcami lub przez osoby fizyczne, które poza długami posiadają także znaczne aktywa. Zgodnie z treścią Rozdziału 11. przedsiębiorstwo może kontynuować swoją działalność, podczas przeprowadzanego pod nadzorem sądu przekształcenia długów, w czasie kiedy sąd podejmie decyzję czy przyznać przedsiębiorcy całkowite czy częściowe zwolnienie z obowiązku spłacania długów.

Inne formy ogłoszenia bankructwa to z Rozdziału12. regulującego szczególną procedurę ogłoszenia bankructwa przewidzianą dla rodzin rolników i z Rozdziału 13. regulującego przekształcenie długów osób fizycznych, kiedy podejmują się  spłaty lub częściowej spłaty swoich długów, na ogół w okresie rozłożonym od 3 do 5 lat, zgodnie z z zaaprobowanym i nadzorowanym przez sąd planem spłat.

MB (inf.wł. Reuters)

Categories: Gospodarka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*