Kontakt

Back to homepage

Dziennik Związkowy (Polish Daily News ISSN 0742-6615)

Jesteśmy najstarszą polskojęzyczną gazetą codzienną w USA. Dziennik Związkowy powstał w styczniu roku 1908 jako organ Związku Narodowego Polskiego (ang. Polish National Alliance, PNA) i od tego czasu wychodzi nieprzerwanie, będąc tym samym najstarszą polskojęzyczną gazetą na świecie wydawaną bez przerwy. Od roku 2009 jest jedyną polskojęzyczną gazetą w Chicago.
Dystrybucja

Gazeta rozprowadzana jest na terenie metropolii chicagowskiej oraz – w systemie subskrypcji – w całych Stanach Zjednoczonych. Nieliczne egzemplarze docierają również do Polski, m.in. do Kancelarii Sejmu, biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz niektórych klubów parlamentarnych i posłów Sejmu RP.
Adres, telefon, Internet

Alliance Printers & Publishers
Polish Daily News – Dziennik Związkowy
6100 N. Cicero Ave.
Chicago, Illinois 60646

Tel: (773) 763-3343
Fax: (773) 763-3825

www.dziennikzwiazkowy.com

redakcja@zwiazkowy.com
dziennik@zwiazkowy.com

Ogłoszenia:
ads@zwiazkowy.com
reklama@zwiazkowy.com

F: www.facebook.com/DziennikZwiazkowy
t: twitter.com/Dzwiazkowy
i: instagram.com/dziennikzwiazkowy

Kontakt