Kontakt

Back to homepage

Dziennik Związkowy (Polish Daily News ISSN 0742-6615)

Jesteśmy najstarszą polskojęzyczną gazetą codzienną w USA. Dziennik Związkowy powstał w styczniu roku 1908 jako organ Związku Narodowego Polskiego (ang. Polish National Alliance, PNA) i od tego czasu wychodzi nieprzerwanie, będąc tym samym najstarszą polskojęzyczną gazetą na świecie wydawaną bez przerwy. Od roku 2009 jest jedyną polskojęzyczną gazetą w Chicago.

Dystrybucja

Gazeta rozprowadzana jest na terenie metropolii chicagowskiej oraz – w systemie subskrypcji – w całych Stanach Zjednoczonych. Nieliczne egzemplarze docierają również do Polski, m.in. do Kancelarii Sejmu, biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz niektórych klubów parlamentarnych i posłów Sejmu RP.

Adres i telefon

Alliance Printers & Publishers
Polish Daily News – Dziennik Związkowy
6100 N Cicero Ave.
Chicago, IL 60646
(773) 763-3343

Kontakt