Zakazać broni w kościołach

 Wierni chcą bezpiecznie się modlić

Senator stanowy Dan Kotowski postuluje wprowadzenie zakazu przynoszenia broni do kościołów i innych miejsc kultu religijnego. Jak poinformował wczoraj senator, projekt zakazu zostanie przedstawiony w formie poprawki do ustawy o noszeniu ukrytej broni palnej w miejscach publicznych, obowiązującej od 9 lipca.

fot. Krqe.com/video

fot. Krqe.com/video

Mający polskie pochodzenie senator stanowy  Dan Kotowski, demokrata z północno-zachodnich przedmieść, poinformował o swojej inicjatywie na konferencji prasowej, w której wzięli też udział liderzy różnych zgromadzeń wyznaniowych.

“Jestem oburzony, że kościoły i miejsca modlitwy nie zostały zabezpieczone w nowej ustawie, która pozwala na noszenie ukrytej i naładowanej broni palnej w miejscach publicznych. Ustawa została zatwierdzona, pomimo moich protestów, ale dalej będę prowadził starania na rzecz poprawienia jej w celu zwiększenia bezpieczeństwa publicznego” – oświadczył Kotowski.

Ustawa w swoim obecnym zapisie nie pozwala na przynoszenie broni do szkół. Jednak regulacja nie zabrania przynoszenia broni do kościołów, synagog i meczetów. Zdaniem Kotowskiego w domach modlitwy nie ma miejsca na broń.

„Wierni wszystkich wyznań chcą się modlić w atmosferze spokoju. Gdy modli się rodzina w kościele, to nie chce się martwić,  czy stojąca obok niej osoba ma przy sobie ukrytą, naładowaną broń i amunicję w magazynku o dużej pojemności. Nasze dzieci powinny czuć się bezpiecznie w kościele, tak samo, jak w szkole”.

Senator Kotowski zapewnia, że będzie zabiegał o naniesienie poprawki do ustawy o broni w najbliższej sesji Legislatury Illinois.

Dziesięć stanów w kraju posiada różnego rodzaju ograniczenia dotycząe przynoszenia ukrytej broni do miejsc kultu religinejnego.

Na przykład w Arkansas ustawa stanowa uprawnia zgromadzenia religijne do udzielenia wiernym zezwolenia na przynoszenie ukrytej broni palnej na nabożeństwa. Podczas gdy lokalna diecezja rzymskokatolicka zabroniła przynoszenia broni, to niektóre kościoły ewangelikańskie na nią zezwalają.

W Ohio i Georgii prawo zabrania przynoszenia broni do kościoła, ale rady poszczególnych kongregacji mogą zezwolić na jej przynoszenie.

W Michigan republikańscy ustawodawcy kontynuują starania o zniesienie zakazu przynoszenia ukrytej broni do kościołów, szkół i przedszkoli.

***

Przypomnijmy, że Kotowski sprawuje urząd senatora stanowego od 2007 roku. Aktualnie reprezentuje 28. okręg stanowy, który obejmuje m.in. następujące miejscowości (w całości lub częściowo):  Arlington Heights, Bartlett, Bloomingdale, Des Plaines, Elk Grove Village, Hanover Park, Hoffman Estates, Park Ridge, Roselle i Schaumburg. Wcześniej, przed zmianą mapy politycznej Illlnois po ostatnim spisie powszechnym był przedstawicielem 33.  okręgu. Mieszka w Park Ridge z żoną i dwojgiem dzieci.

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*