Wicegubernator Simon nagrodzona za pracę na rzecz studentów

Wicegubernator Sheila Simon, która odebrała nagrodę 2013 College Changes Everything Champion Award, wezwała wszystkich związanych ze szkolnictwem do kontynuowania pracy nad usuwaniem przeszkód w kończeniu studiów.

Sheila Simon fot. www2.illinois.gov

Sheila Simon fot. www2.illinois.gov

Doroczna nagroda jest przyznawana przez Illinois Student Assistance Commission (ISAC) osobom, które wniosły znaczący wkład w pomoc władzom stanowym w promowanie zdobywania wyższego wykształcenia.

Simon powiedziała, że osoby rozpoczynające czteroletnie studia bezpośrednio po maturze stanowią zaledwie 30 proc. wszystkich studentów w kraju. Wyraziła przekonanie, że lepsza informacja i niskie oprocentowanie pożyczek studenckich pomogą osobom pobierającym naukę w niepełnym wymiarze godzin.

„W dalszym ciągu będę popierać udzielanie pomocy finansowej dla wszystkich studentów w Illinois oraz koncentrować się na reformach, które pomogą studentom z różnych środowisk zdobywać wykształcenie przekładające się na dobrze płatną pracę” – oświadczyła.

W ciągu dwu pierwszych lat na stanowisku wicegubernatora Simon przeprowadziła wizytacje w 12 uniwersytetach publicznych i 48 college’ach. Współpracuje ze studentami i wzywa Kongres do działania w kwestii oprocentowania pożyczek studenckich.

Od 1 lipca stopa procentowa niektórych federalnych pożyczek dla studentów została podwojona.

Wraz ze stanową radą szkolnictwa pracuje także nad programem nauczania matematyki w liceach, przedmiot ten jest największą akademicką barierą w drodze do ukończenia wyższych studiów.

Na konferencji, podczas której Sheila Simon otrzymała nagrodę za swoją działalność, spotykali się nauczyciele, studenci i ustawodawcy pracujący nad realizacją stanowego programu.

W celu wyjścia na przeciw potrzebom pracodawców, władze stanowe chcą, aby do 2025 roku 60 proc. dorosłych mieszkańców w wieku roboczym miało ukończone studia wyższe.

 (Inf. wł. – kc)

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*