W nowym roku nowe ustawy. Co warto wiedzieć…

W nowym roku nowe ustawy. Co warto wiedzieć…

 Od nowego roku policja nie zabiera kierowcom prawa jazdy po zatrzymaniu za lekkie wykroczenia drogowe, zwiększeniu ulega kontrola nad sprzedażą papierosów elektronicznych, poważnym przestępstwem staje się „pornograficzny odwet” na partnerze, a szkoły muszą zwalczać zjawisko bullyingu, czyli dręczenia słabszych uczniów przez silniejszych. To tylko niektóre spośród ponad dwustu nowych i znowelizowanych ustaw wchodzących w Illinois w życie 1 stycznia lub później w 2015 roku.

Dotychczas odebrane przez policjanta prawo jazdy było gwarancją, że kierowca stawi się w sądzie lub zapłaci mandat. Obecnie wystarczy, by kierowca poręczył swoim podpisem, że dopełni wszystkich obowiązków, jakie nakłada na niego mandat za złamanie przepisów drogowych. Ustawa −  określana jako „Podpisz i jedź” (ang. „Sign and Drive”) − jest udogodnieniem dla wielu kierowców; często prawo jazdy to jedyny dokument tożsamości i jego brak, nawet okresowy, może spowodować różne komplikacje życiowe. Dodatkowo ułatwia to także pracę policji poprzez usunięcie biurokratycznych procedur związanych z konfiskatą prawa jazdy. Korzystna dla kierowców jest też inna, wchodząca w życie  ustawa, w myśl której większość wykroczeń drogowych nie wymaga już stawienia się w sądzie.

W nowym roku będzie można jeździć szybciej po autostradach płatnych. Limit prędkości na „tollwayach” w rejonach słabo zurbanizowanych wynosi 70 mil na godz., ale w rejonach gęsto zaludnionych może obowiązywać znaczne ograniczenie prędkości.

Dobrą wiadomością dla zmotoryzowanych jest również wejście w życie regulacji, która zabrania policji wyrabiania norm mandatów. Ustawa zakazuje komendom policji wymagania od swoich funkcjonariuszy  wystawienia pewnej, obowiązkowej liczby mandatów w określonym terminie. Wyrabianie norm mandatowych odciąga policjantów od innych obowiązków, związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa oraz powoduje niepotrzebną presję i stres. Zakazu norm mandatowych muszą przestrzegać wszystkie samorządy lokalne w Illinois, w tym władze miast oraz powiatów i komendy policji.

Dodatkowo regulacja zakazuje komendom policji  brania pod uwagę liczby wystawionych mandatów w procedurze ewaluacji zawodowej oraz promocji funkcjonariusza. Ustawa pozostawia jednak indywidualnym oficerom policji swobodę decyzji w kwestii karania mandatami, a więc kiedy i za co mają być wystawiane. Legislacja powinna poprawić warunki pracy policjantów oraz zwiększyć ich bezpieczeństwo.

Inna ustawa pozwala organom ścigania na używanie dronów w przypadku katastrof naturalnych i sytuacji nagłych, zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, choć władze federalne jeszcze nie wydały przepisów regulujących kwestię używania samolotów bezzałogowych dla celów komercyjnych.

Zjawisko bullyingu, czyli dręczenia słabszych uczniów przez silniejszych, ma szansę zmniejszyć się w Illinois po wprowadzeniu przez wszystkie szkoły programów zwalczania tego zjawiska. Legislacja dostarcza też kuratoriom oświatowym podstaw prawnych do likwidowania zjawiska bullyingu  zarówno na terenie szkoły jak i poza nią. Nowe przepisy powinny poprawić relacje między uczniami i stworzyć lepszą atmosferę do przyswajania wiedzy.

Dobro dzieci i młodzieży ma również na względzie  ustawa ograniczająca dostęp do papierosów elektronicznych. Regulacja wymaga, by e-papierosy i wkłady do nich sprzedawane były tylko zza lady i w specjalnych, hermetycznych opakowaniach. Wcześniej w tym roku weszła w życie w Illinois ustawa zabraniająca  sprzedaży e-papierosów osobom nieletnim. Przypomnijmy, że w Chicago nie wolno palić papierosów elektronicznych w miejscach publicznych i wszędzie tam, gdzie jest zakaz palenia tradycyjnych papierosów. Od lipca na kampusach uczelnianych w całym Illinois obowiązywać będzie całkowity zakaz palenia.  Będą go musiały wprowadzić szkoły wyższe, które jeszcze tego nie zrobiły. Wiele uczelni już zabrania palenia na terenie swych kampusów.

Znowelizowana ustawa o zastosowaniu marihuany dla celów medycznych pozwala na zastosowanie jej płynnego ekstraktu w leczeniu chorych dzieci cierpiących m.in. na padaczkę. O zezwolenie na używanie tej postaci leku można ubiegać się już od 1 stycznia.

W czerwcu wejdzie w życie ustawa zabraniająca rozpowszechniania intymnych zdjęć i nagrań wideo drugiej osoby bez jej zgody. Celem ustawy jest prewencja szczególnego przypadku cyberbullyingu, jakim jest zjawisko „pornograficznego odwetu” za porzucenie przez partnera, które narusza prywatność, niszczy reputację i może prowadzić do wielu komplikacji w życiu osobistym i zawodowym, a w ekstremalnych przypadkach nawet do samobójstw.  Na mocy ustawy  proceder „pornograficznego odwetu”staje się poważnym przestępstwem (ang. felony) oraz podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności i do 25 tys. dol. grzywny.

Od nowego roku trudniej będzie uzyskać emeryturę osobom osobom karanym za poważne przestępstwa (ang. felony).  Nowa ustawa pozwala prokuratorowi generalnemu Illinois na zablokowanie wypłat świadczeń, jeśli ich odbiorca był karany za poważne przestępstwa. Ustawa jest odpowiedzią na przypadek Jona Burge’a. Były komendant policji chicagowskiej pobiera emeryturę, choć został uznany winnym składania fałszywych zeznań w sprawie  torturowania aresztantów. Prokurator generalna Lisa Madigan próbowała spowodować odebranie emerytury Burge’owi, ale nie posiadała odpowiednich uprawnień, by obalić decyzję chicagowskiej policyjnej rady ds. emerytur. Nowa ustawa przyznaje plenipotencje umożliwiające odebranie emerytury.

Na zakończenie dobra wiadomość dla ekologów i zła dla miłośników łowiectwa.  Od nowego roku w Illinois pod ochroną są czarne niedźwiedzie, kuguary i szare wilki, w związku z czym obowiązuje zakaz polowania i handlu tymi zwierzętami.

Ogółem w 2015 r. wchodzi w życie w Illinois ponad dwieście nowych i znowelizowanych praw. Ich pełną listę, z numerami aktów prawnych i krótkimi opisami znaleźć można na witrynie parlamentu stanowego. Oto link: http://illinoissenatedemocrats.com/images/PDFs/Laws-1-1-15.pdf

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

Zródło:  illinoissenatedemocrats.com

fot.YouTube

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*