W Chicago kupisz broń już za kilka miesięcy

W Chicago kupisz broń już za kilka miesięcy

W Chicago będzie można kupić broń, ale dopiero po wydaniu przez władze miejskie odpowiednich przepisów. Sędzia federalny zgodził się poczekać sześć miesięcy na ich sformułowanie.

fot.Andrew/Flickr

fot.Andrew/Flickr

Przypomnijmy, że 6 stycznia sędzia federalny Edward E. Chang zdelegalizował zakaz sprzedaży broni palnej w granicach miasta, a władze miejskie zdecydowały, że nie będą wnosić apelacji.

Burmistrz Rahm Emanuel stwierdził, że nie zgadza się z decyzją sędziego federalnego sądu rejonowego, ale się jej podporządkuje. Zwrócił się też do sądu o zezwolenie na przygotowanie odpowiednich przepisów w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Sędzia Chang uznał chicagowski zakaz sprzedaży broni za sprzeczny z konstytucją, a tym samym przyznał rację stowarzyszeniu sprzedawców broni – Association of Firearms Retailers oraz trzem mieszkańcom miasta, którzy wnieśli sprawę przeciwko władzom miasta do sądu.

Jak stwierdził sędzia, głównym zadaniem rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, ale równocześnie jego obowiązkiem jest ochrona podstawowych praw obywatelskich gwarantowanych na mocy konstytucji, a do tych należy prawo do posiadania i noszenia broni oraz do obrony własnej.

W opinii sędziego chicagowskie przepisy są zbyt restrykcyjne; nadmiernie ingerują w prawa osób legalnie nabywających i sprzedających broń.

Władze Chicago miały prawo odwołać się od tego werdyktu do federalnego sądu apelacyjnego, ale nie skorzystały z tej opcji.

Illinois jest ostatnim stanem w kraju, który zezwolił na noszenie broni. Inne stany zrobiły to wcześniej – jedne dobrowolnie, a inne, tak jak Illinois, w wyniku nakazu sądu federalnego.

(ao)

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*