W bibliotece w Orland Park ciągle obejrzysz materiały pornograficzne

W bibliotece w Orland Park ciągle obejrzysz materiały pornograficzne

Biblioteka publiczna w Orland Park wciąż umożliwi dorosłym nieograniczony dostęp do internetu, w tym prawo do oglądania pornografii w komputerze. Równocześnie zarząd placówki otrzymał prawo zmiany tej decyzji, jeśli otrzyma skargi od użytkowników.

fot.Facebook

fot.Facebook

Zarząd biblioteki jednogłośnie zatwierdził zmianę regulaminu, który obecnie zakazuje „oglądania materiałów, które mogą być obraźliwe dla osób znajdujących się w polu widzenia”. Dyrektor biblioteki Mary Weimar potwierdziła, iż dotyczy to również pornografii.

Nowa poprawka w regulaminie,  który ma zapobiegać nieodpowiedniemu zachowaniu osób wizytujących placówkę, zakazuje napaści słownych lub wysuwania gróźb wobec personelu, ochotników i czytelników.

− Zawarliśmy pewnego rodzaju kompromis − powiedziała Nancy Healy, prezes zarządu biblioteki.

Regulamin placówki w nowej wersji przewiduje kary dyscyplinarne za łamanie jego postanowień. Weimar ujawnia, że zakres kar waha się od jednodniowego zawieszenia w prawach korzystania z biblioteki do zawieszenia na okres jednego roku. Od nałożonej kary czytelnik może odwołać się do rady nadzorczej placówki.

− Nasz personel został odpowiednio przeszkolony i otrzymał uprawnienia do podejmowania działań wobec ewentualnych skarg na nieodpowiednie zachowanie osób korzystających z zasobów biblioteki − dodała Weimar.

(ak)

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*