Uwaga! Pomoc dla osób zagrożonych utratą domów tylko do końca miesiąca

Uwaga! Pomoc dla osób zagrożonych utratą domów tylko do końca miesiąca

Gubernator J.B. Pritzker, senator Dick Durbin i stanowa agencja ds. mieszkalnictwa apelują do właścicieli domów zagrożonych utratą dachu nad głową, aby ubiegali się o pomoc finansową w wysokości do 35 tys. dol. Podania można składać tylko do 30 kwietnia.

Stanowa agencji ds. mieszkalnictwa, Illinois Housing Development Authority (IHDA) poinformowała, że dobiega końca federalny program pomocy dla zagrożonych odebraniem domów przez banki, czyli dla zagrożonych procedurą foreclosure.

Tylko do 30 kwietnia można ubiegać się o pomoc na spłaty pożyczki hipotecznej (ang. mortgage payment). Programem zarządza IHDA, która może przyznać fundusze do 35 tys. dol. Agencja zachęca do złożenia podań te osoby, którym nie wystarcza pieniędzy na spłacanie kredytu z powodu utraty pracy, niewystarczającego zatrudnienia lub ciężkiej sytuacji materialnej w rodzinie. Program określany jako ,,The Hardest Hit” jest przeznaczony dla osób najbardziej dotkniętych niepowodzeniami życiowymi, a w konsekwencji – utratą dachu nad głową.

O pomoc finansową w ramach programu ,,The Hardest Hit” można ubiegać się na stronie internetowej: www.illinoishardesthit.org – złożenie podania jest darmowe, nie trzeba wnosić żadnych opłat, ale władze wymagają dokumentów wspierających prośbę o pomoc.

Również gubernator J.B. Pritzker zaapelował, by kwalifikujący się mieszkańcy Illinois skorzystali z programu, dopóki jest jeszcze dostępny. – Program oferuje fundusze federalne, których celem jest zapobieżenie bezdomności rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych. Dlatego zachęcam gorąco właścicieli domów, którzy nie mogą podołać opłatom hipotecznym, aby jak najszybciej złożyli podania, zanim upłynie termin wygaśnięcia programu – stwierdził gubernator.

Zdaniem demokratycznego senatora z Illinois Richarda Durbina, który popierał uruchomienie programu i jego rozszerzenie, licytacja domu nie jest tylko dramatem rodzinnym, ale ma również poważne konsekwencje społeczne i ekonomiczne , m.in. dla stabilizacji rynku nieruchomości w rejonach zurbanizowanych.

Program ,,The Hardest Hit Fund” (HHF) został wprowadzony w Illinois we wrześniu 2011 r. Do kwietnia tego roku z pomocy dostępnej w ramach tej inicjatywy skorzystało w stanie Lincolna ponad 20 tys. rodzin.

Warto dodać, że na stronie: www.illinoishardesthit.org nie tylko można ubiegać się o pomoc finansową, ale też sprawdzić, czy w ogóle kwalifikujemy się do programu.

(ao)

fot.Michael Reynolds/EPA/REX/Shutterstock

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*