Uniwersytet Chicagowski nie wymaga ACT i SAT, oferuje stypendia

Uniwersytet Chicagowski nie wymaga ACT i SAT, oferuje stypendia

Uniwersytet Chicagowski jest pierwsza instytucją naukowo-badawczą w USA, która nie będzie wymagać wyników testów ACT i SAT od swoich przyszłych studentów. Uczelnia rozszerzy też pomoc stypendialną.

Prestiżowy University of Chicago, z którego wywodzi się wielu noblistów, oświadczył, że wyniki wystandaryzowanych testów nie odzwierciedlają pełnego potencjału młodych ludzi starających się o przyjęcie na studia.

Aktualnie w USA wiele uczelni o profilu sztuk wyzwolonych, (ang. liberal arts schools) nie wymaga od kandydatów na studia wyników ACT i SAT, ale University of Chicago jest pierwszą dużą placówka nukowo-badawczą, która zrezygnowała z tego wymogu.

Dodatkowo University of Chicago poinformował, że zapewni stypendia pokrywające w stu procentach koszty nauki dla wybitnych studentów wywodzących się z rodzin o zarobkach poniżej 125 tys dol rocznie, a także zapewni stypendia weteranom sił zbrojnych USA i ich dzieciom.

Na Uniwersytecie Chicagowskim na studiach licencjackich (ang. bachelor, undregaduate)uczyło się w minionym roku akademickim około 6,3 tys. studentów. Czesne za rok nauki wynosiło 53 tys dol.

(ao)

fot.pxhere.com

Categories: Chicago

Comments

  1. dosmucacz
    dosmucacz 16 czerwca, 2018, 19:30

    Podstawą przyjęcia na studia w UCh bedzie zapewne stopień „antyamerykanizmu” i nieznajomości historii USA. Znajomość marksizmu też zapewne będzie brana pod uwagę. Na kierunkach humanistycznych amerykańskich uczelni 90 % profesorów stanowią zwolennicy ideologii totalitarnych (komuno-faszyzm). Trochę lepiej jest na kierunkach technicznych, ale młodzi Amerykanie niechętnie wybierają te kierunki i działają one głównie dzięki studentom zagranicznym ( studenci z Azji).

    Reply this comment

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*