University of Illinois zwiększa pomoc finansową

fot.pixabay.com

fot.pixabay.com

Po latach intensywnej rekrutacji studentów z zagranicy University of Illinois zwiększa pomoc stypendialną oraz obniża wymagania wobec absolwentów szkół średnich, by naukę na uczelni mogło podjąć więcej studentów z Illinois.

Nowa strategia uczelni, będąca odpowiedzią na naciski ustawodawców, władz szkoły i rodziców już wydaje się przynosić rezultaty. Liczba studentów pierwszego roku pochodzących z Illinois wzrosła o 11 procent.

O 5,4 mln dol. wzrośnie pomoc finansowa, głównie dla studentów z biednych rodzin.

− Rozważając kwestię przyjęć na studia, zastanawialiśmy się, czy za bardzo nie podwyższyliśmy poprzeczki. Zawsze chcieliśmy przyjmować najzdolniejszych studentów, ale być może położyliśmy na to zbyt duży nacisk − wyjaśnia nowa strategię szkoły wicedyrektor Charles Tucker.

Przeciętny wyników  testów ACT z jakim przyjęto studentów na pierwszy rok, w roku ubiegłym wynosił 28,86 punktów. Tej jesieni poprzeczka została obniżona do 28,28 punktów.

Senator stanowy Chad Hays, który wywierał naciski na władze szkoły uważa, że decyzja o obniżeniu średniej ocen umożliwiająca przyjęcie na studia pozwoli na podjęcie nauki większej liczbie uczniów, szczególnie absolwentów szkół publicznych z aglomeracji chicagowskiej.

Kroki podjęte przez uczelnię przyniosły pierwsze wyniki. W tym roku szkoła przyjęła 69 absolwentów podchicagowskiego Lyons Township High School. W roku ubiegłym tylko 59. (ak)

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*