Uczniowie poznają metody kontroli urodzin?

Szkoły publiczne w Illinois wykładające uczniom wychowanie seksualne będą zobowiązane do udzielania informacji o zapobieganiu ciąży.

fot. megapedia.pl

fot. megapedia.pl

Propozycja ustawy wniesiona na forum Senatu przez gubernatora Pata Quinna zmieniłaby dotychczasową praktykę, w świetle której szkoły nawołują jedynie do powstrzymania się od życia płciowego.

Zwolennicy propozycji utrzymują, że edukacja o abstynencji płciowej nie przynosi rezultatów, a uczniowie powinni uzyskać podstawową wiedzę o metodach kontroli urodzeń i zabezpieczeniu przed chorobami wenerycznymi. Przeciwnicy zaś twierdzą, że uczniom powinna być przekazywana wiedza o powstrzymaniu się od życia płciowego, szerszą edukację seksualną powinno pozostawić się rodzicom.

Sponsor propozycji sen. Heather Steans z Chicago zapewnia, że po wejściu w życie, ustawa wciąż wymagać będzie nauczania o abstynencji płciowej jako najbezpieczniejszym sposobie zapobiegania ciąży i zarażaniu chorobami. „Równocześnie umożliwi uczniom podejmowania bardziej przemyślanych decyzji na temat własnego zdrowia” – zapewnia senator.

Postanowienia proponowanej ustawy wciąż zezwalają szkołom na całkowitą likwidację przedmiotu edukacji seksualnej.

Aktualnie prawo stanowe wymaga, by w nauczaniu wychowania seksualnego w klasach 6-12 nauczyciele podkreślali, że „abstynencja płciowa jest oczekiwaną normą zachowania, a uczniowie nie powinni rozpoczynać życia płciowego przed zawarciem związku małżeń- skiego”.

(ak)

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*