Trwa budżetowa przepychanka

fot.Ewa Malcher

fot.Ewa Malcher

Mimo wciąż trwającej przepychanki budżetowej pracownicy administracji Illinois otrzymają wypłaty. Parlamentarzyści stanowi kontynuują w Springfield debatę nad planem finansowym Illinois.

Około 6800 pracowników ma zapewnione wynagrodzenia, choć stan nie posiada ustawy budżetowej autoryzującej taki wydatek. Rewident stanowa Leslie Munger wystawiła czeki z tytułu uposażenia po nakazie sadu okręgowego powiatu St. Clair, mimo że wcześniej sąd okręgowy powiatu Cook zabronił wypłaty wynagrodzenia.

Problem dwóch sprzecznych wyroków próbuje rozwiązać prokurator generalna Illinois Lisa Madigan, która jest również głównym prawnikiem stanu. Prokurator zwróciła się do Sądu Najwyższego Illinois o rozstrzygniecie sporu i wydanie ostatecznej decyzji, dotyczącej tego czy pracownikom stanu należy się wypłata w czasie, kiedy nie ma zatwierdzonej ustawy budżetowej. Stanowa konstytucja zabrania wszelkich wydatków bez budżetu. Dlatego można się spodziewać, że stanowa najwyższa instancja zgodzi się konstytucją i zabroni wypłaty pensji.

W środę 15 lipca w Springfield ponownie zbiera się parlament stanowy, by zlikwidować deficyty w rocznym budżecie i głosować w sprawie tymczasowego, który zapewniłby stanowi fundusze do 1 sierpnia. Gubernator Bruce Rauner zapowiedział, że nie podpisze ustawy o tymczasowym budżecie, a na roczny zgodzi się tylko wtedy, gdy parlament zatwierdzi jego probiznesowy plan zmian administracyjnych i prawnych.

Przypomnijmy, że administracja Illinois funkcjonuje bez budżetu od 1 lipca. Poprzednia ustawa budżetowa wygasła z końcem poprzedniego roku fiskalnego 30 czerwca, a nowej jeszcze nie uchwalił zdominowany przez demokratów parlament stanowy w rezultacie konfliktu z republikańskim gubernatorem.

(ao)

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*