Szanse na bezpłatne studia w Harper College. Nawet dla słabszych uczniów

fot.PublicDomainPicture, Nemo/pixabay.com

fot.PublicDomainPicture, Nemo/pixabay.com

Harper College w Palatine, na północno-zachodnich przedmieściach Chicago, oferuje stypendia na bezpłatne studia tym licealistom, którzy mają silną motywację do kontynuowania nauki. Szanse na stypendium mają nawet słabsi uczniowie − ze średnią ocen C − jeśli  oprócz motywacji, nie opuszczają szkoły,  pracują społecznie i ukończą liceum w wyznaczonym terminie.

Te same kryteria mają obowiązywać podczas studiów, by utrzymać stypendium. Program stypendialny pod nazwą Promise Scholarship zostanie udostępniony w nowym roku akademickim 2015-2016.

Jak stwierdził rektor Harper College dr Kenneth Ender, dzięki stypendiom, szanse na zdobycie wyższego wykształcenia uzyska młodzież, która chce się uczyć, ale w liceum nie ma najlepszych ocen z powodu np. konieczności podjęcia pracy zarobkowej.

Program stypendialny Promise jest finansowany z pomocą prywatnych firm i przy współpracy z lokalnymi okręgami szkolnymi  nr 211, 214 i 220. Jest on ogromną szansą dla młodzieży, również polonijnej, której spora liczba mieszka na północno-zachodnich przedmieściach.

Na czele rady stypendialnej Promise stanął szef Motorola Solution  Greg Brown z żoną Anną. Celem rady jest zgromadzenie funduszy na kwotę 10 mln dol., które pokryłyby koszty wykształcenia kwalifikującej się młodzieży.

(ao)

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*