Strajk nauczycieli szkół czarterowych? Pierwszy w kraju

 fot.Tannen Maury/EPA

fot.Tannen Maury/EPA

Nie tylko nauczyciele chicagowskich szkół publicznych grożą strajkiem. Nauczyciele szkół czarterowych UNO też zapowiadają masowe protesty, jeśli do 19 października nie będą mieli nowego kontraktu pracowniczego. Byłby to pierwszy w kraju strajk pedagogów placówek czarterowych.

Od siedmiu miesięcy trwają negocjacje między związkiem zawodowym a pracodawcą, czyli firmą UNO Charter School Network w sprawie nowego kontraktu. Jeśli przed 19 października zostanie zawarte porozumienie w sprawie umowy o warunkach zatrudnienia, do strajku nie dojdzie.

Prawie wszyscy (531) nauczyciele sieci edukacyjnej UNO głosowali za strajkiem. Do stuprocentowego wyniku zabrakło zaledwie jednego głosu. Pedagodzy UNO domagają się dłuższych wakacji latem i ograniczenia liczby uczniów w klasach do 32, a także podwyżki wynagrodzenia dla personelu pomocniczego.

Jeśli dojdzie do strajku 17 października, to zajęcia lekcyjne nie odbędą się we wszystkich 16 szkołach sieci UNO. Jeszcze nie jest jasne, czy placówki te będą otwarte w dniu strajku i czy udostępnią opiekę nad dziećmi, tak jak szkoły publiczne, których nauczyciele planują strajk na 11 października w przypadku niepodpisania kontraktu.

Przypomnijmy, że UNO Charter School Network to jedna z największych sieci szkół czarterowych działająca w Chicago. Na witrynie internetowej kuratorium (Chicago Public Schools, CPS) szkoły czarterowe − podstawowe i średnie − definiowane są jako placówki publiczne otwarte dla wszystkich dzieci, podlegające pod kuratorium, ale działające niezależnie od niego. Każda szkoła czarterowa, choć finansowana przez podatnika, jest instytucją prywatną, ma własny program nauczania, harmonogram i kalendarz, ale rozliczana jest z wyników nauczania tak jak wszystkie inne szkoły w obrębie CPS. Znakomita większość szkół czarterowych nie ma rejonizacji i mogą o przyjęcie do niej ubiegać się kandydaci z całego Chicago. Jeśli liczba chętnych jest większa niż dostępnych miejsc, dyrekcja placówki przeprowadza losowanie. Choć szkoły czarterowe reklamują swój „wysoki poziom nauczania”, w rzeczywistości ich wyniki są mieszane, podobnie jak w przypadku publicznych szkół dzielnicowych. Na poziom nauczania w szkołach czarterowych, tak samo jak w dzielnicowych, mają wpływ czynniki demograficzne i ekonomiczne.

(ao)

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*