Spotkanie konsula Piotra Janickiego z kongresmenką Jan Schakowsky

Piotr Janicki i Jan Schakowsky fot.Jim Lo Scalzo/EPA/Dariusz Lachowski

Piotr Janicki i Jan Schakowsky fot.Jim Lo Scalzo/EPA/Dariusz Lachowski

Spotkanie Konsula Generalnego RP Piotra Janickiego z kongresmenką Jan Schakowsky odbyło się 7 kwietnia 2017 r. i koncentrowało się na omówieniu przypadków niewłaściwego traktowania niektórych obywateli polskich na lotnisku O’Hare, w tym kwestii obowiązku wywiązywania się przez stronę amerykańską z realizacji zapisów polsko-amerykańskiej konwencji konsularnej.

Kongresmenka Schakowsky zadeklarowała głębszą analizę problemu i gotowość do współpracy z konsulatem przy zapewnieniu nieprzerwanej i automatycznej realizacji przez służby imigracyjne USA obowiązku notyfikacji o zatrzymaniach obywateli polskich, przewidzianego w dwustronnej konwencji konsularnej.

Podczas spotkania omówiono również starania na rzecz włączenia Polski do amerykańskiego Programu Ruchu Bezwizowego. Kongresmenka Schakowsky potwierdziła, że jest zwolenniczką zliberalizowania programu Visa Waiver Program (VWP) i potwierdziła, że zdaje sobie sprawę, z tego że Polska jest jedynym krajem strefy Schengen, na którego obywatelach ciąży obowiązek wizowy i wyraziła przekonanie, że sprawa ta powinna być regularnie podnoszona przez społeczność polonijną także wobec innych reprezentantów w Kongresie.

Podczas spotkania konsul Janicki i kongresmenka Schakowsky omówili także wnioski po niedawnej wizycie w USA wicepremiera Mateusza Morawieckiego, sprawy dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski i perspektywy zakupu przez Polskę gazu skroplonego z USA.

Kongresmenka Schakowski jest deputowaną do Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych z ramienia Partii Demokratycznej. Reprezentuje nieprzerwanie od 1998 roku okręg nr 9. stanu Illinois, obejmujący część północnych i północno-zachodnich przedmieść Chicago, zamieszkiwany również przez wielu Amerykanów polskiego pochodzenia.

Konrad Zieliński
wicekonsul/rzecznik prasowy

Categories: Chicago

Comments

  1. Ezy
    Ezy 15 kwietnia, 2017, 07:43

    Pożegnajcie się z bezwizowym, ruchem po Brexicie. Władze obawiają się, że Polacy mieszkający w W. Brytanii zaczną sprowadzać się tutaj i pozostaną, a mają przecież nienajlepszą opinię. Zresztą zniesienie wiz, to dla Trumpa sprawa całkiem nieważna. To był jedynie slogan wyborczy, co wreszcie powinien zrozumieć polski rząd i Polonia z prezesem Spulą.

    Reply this comment

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*