Rozmowy na temat krótkoterminowego budżetu stanu

fot.Ewa Malcher

fot.Ewa Malcher

Przywódcy demokratów i republikanów w parlamencie Illinois twierdzą, że poczynili pewne postępy w rozmowach na temat  krótkoterminowego budżetu, zapewniającego fundusze na najpilniejsze wydatki. Przeszkodą na drodze do porozumienia może być, o ironio, pomoc finansowa dla chicagowskich szkół.

Demokraci prowadzą starania o odpowiednie środki dla szkół, ponieważ z braku funduszy chicagowskie placówki mogą pozostać zamknięte po wakacjach. Natomiast republikański gubernator Bruce Rauner ostrzegł, że nie zgodzi się na żadną pomoc dla chicagowskiej oświaty publicznej.

Gubernator chce, by legislatura  zatwierdziła ustawę pozwalającą na ogłoszenie  bankructwa chicagowskiemu szkolnictwu (Chicago Public Schools, CPS) . Ustawie o ogłoszeniu  upadłości przez CPS sprzeciwiają się demokraci, mający zdecydowaną większość głosów w obu izbach legislatury.

Krótkoterminowy budżet stanu, który jest przedmiotem negocjacji w parlamencie stanowym, zapewniłby fundusze szkolnictwu w całym stanie,  a także pozwoliłby na kontynuowanie remontów dróg oraz ważnych usług dla mieszkańców.

Politycy nie wyjaśnili jeszcze, dlaczego negocjują z gubernatorem tylko tymczasowy, fragmentaryczny budżet, a nie stały, obejmujący wszystkie resorty i wszystkie potrzeby stanu.

Illinois  ustanowił niechlubny rekord krajowy funkcjonując bez budżetu przez pełny rok. To sytuacja niemająca precedensu; żaden inny stan w historii USA nie pozostawał tak długo bez ustawy budżetowej.

(ao)

Categories: Chicago
Tags: rozmowy

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*