Prokurator Kim Foxx pomaga Melrose Park w walce o szpital

Prokurator Kim Foxx pomaga Melrose Park w walce o szpital

Prokurator Kim Foxx może przyłączyć się do władz Melrose Park w sprawie przeciwko nowemu właścicielowi szpitala Westlake, który służy tysiącom pacjentów o niskich dochodach, w tym mniejszościom etnicznym i rasowym. Właściciel chce zamknąć placówkę.

Sędzia sądu okręgowego powiatu Cook wydał 22 kwietnia zezwolenie na dołączenie do pozwu Kim Foxx, prokurator stanowej tego powiatu. Najnowsza decyzja jest niezależna od werdyktu Sądu Najwyższego Illinois, który w zeszłym tygodniu orzekł, że nowy właściciel szpitala, firma Pipeline Health musi pozostawić placówkę czynną dla pacjentów, nie może usuwać z niej sprzętu i zwalniać pracowników. Tymczasowy zakaz obowiązuje do 30 kwietnia i tego dnia sprawa będzie przedmiotem arbitrażu.

Kongresman Jesus Chuy Garcia poparł stanowisko prokurator Kim Foxx, że zamknięcie szpitala miałoby fatalne skutki na stan opieki medycznej w Melrose Park i w rejonie zachodnich przedmieść Chicago.

Firma Pipeline Health kupiła Westlake Hospital w styczniu, a już w lutym oznajmiła, że zamyka obiekt. Oświadczenie firmy wywołało natychmiastową reakcję miasta Melrose Park, które za wszelka cenę chce, by szpital pozostał czynny.

Ostateczna decyzję w sprawie losów szpitala Westlake wyda 30 kwietnia specjalna rada stanowa ds. placówek medycznych.

(ao)

Na zdjęciu: Szpital Westlake w Melrose Park fot.Westlake Hospital/Facebook

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*