Policja „uzbrojona” w automatyczne czytniki tablic rejestracyjnych

Policja „uzbrojona” w automatyczne czytniki tablic rejestracyjnych

Chicagowska policja zostanie „uzbrojona” w automatyczne czytniki tablic rejestracyjnych oraz inne zdobycze najnowocześniej technologii komputerowej. Ze zmian nie jest zadowolone ACLU.

Kilkadziesiąt radiowozów zostanie wyposażonych w automatyczne czytniki samochodowych tablic rejestracyjnych. Czytniki zdolne są do porównywania rejestracji aut z bazą danych skradzionych aut.

Dodatkowo, wiele policyjnych wozów patrolowych otrzyma mobilne komputery mające dostęp do systemów wykrywania przypadków strzelania z broni palnej oraz mające dostęp do nagrań z kamer monitoringu bezpieczeństwa, policyjnej bazy danych i elektronicznego raportowania wypadków.

Patrole otrzymywać także będą powiadomienia o kradzieży aut oraz uzyskają bezpośrednie połączenie z Biurem ds. Zarządzania i Komunikacji w Przypadkach Nagłych (Office of Emergency Management and Communications.

W opinii szefa policji chicagowskiej Eddie’go Johnsona, nowy sprzęt ułatwi pracę funkcjonariuszy patrolujących miasto i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa.

Do wykorzystania przez policję zdobyczy nowoczesnych technologii odniosło się krytycznie Amerykańskie Zjednoczenie ds. Swobód Obywatelskich (American Civil Liberties Union, ACLU), które wyraziło obawy, że urządzenia posłużą do inwigilacji społeczeństwa i naruszą prawa do prywatności gwarantowane na mocy konstytucji. ACLU nie powiedziało jednak, czy skieruje sprawę do sądu.

(ao)

fot.Wally Gobetz/Flickr

 

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*