Policja przestaje szkolić funkcjonariuszy

fot.Illinois State Police/Facebook

fot.Illinois State Police/Facebook

W związku z przedłużającym się impasem budżetowym brakuje funduszy na szkolenia policjantów. Posterunki policji w stanie Illinois masowo zawieszają treningi dla funkcjonariuszy, zaledwie kilka miesięcy po uchwaleniu ustawy o ich zintensyfikowaniu.

Policja odwołuje treningi dotyczące szeregu zagadnień i niezbędnych umiejętności: od sposobów postępowania z osobą psychicznie chorą, po instruktaże zatrzymań siłowych i doskonalenie umiejętności posługiwania się bronią. Kursy są odwoływane zaledwie kilka miesięcy po zatwierdzeniu ustawy o dodatkowych treningach dla służb mundurowych. Brak funduszy na policyjne szkolenia spowodowany jest konfliktem pomiędzy demokratycznymi posłami stanowymi a gubernatorem Raunerem i przedłużającym się impasem budżetowym.

Treningi prowadzone są przez 14 jednostek, które oferują poszczególnym posterunkom szkolenia dotyczące zatrzymania podejrzanych, pracy operacyjnej i znajomości prawa. – Sytuacja staje się dramatyczna – podsumowuje Eric Pingolt, koordynator policyjnych treningów dla zachodniego i centralnego Illinois.

Jak podkreśla Pingolt, w zeszłym roku fiskalnym zarządzana przez niego jednostka treningowa zorganizowała 189 szkoleń; w bieżącym roku – zaledwie 29. Te zaś były opłacone z funduszy rezerwowych, które wyczerpią się z końcem listopada. Jeśli do tego czasu ustawodawcy nie zatwierdzą stanowego budżetu, policyjne treningi zostaną całkowicie wstrzymane.

W 2014 r. w treningach udział wzięło 57 tys. policjantów z Illinois. Roczny koszt policyjnych szkoleń wynosi ok. 16 mln dolarów. Fundusze pochodzą głównie z mandatów drogowych i innych karnych opłat. W świetle prawa stanowego, nie mogą zostać użyte aż do uchwalenia budżetu.

(gd)

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*