Plan zmniejszenia hałasu na O’Hare zatwierdzony

fot.Jason Szenes/EPA

fot.Jason Szenes/EPA

Plan, który pozwalałby na bardziej równomierne rozłożenie hałasu nad położonymi wokół lotniska O’Hare miejscowościami, zyskał akceptację komisji, w której skład wchodzą władze 50 miasteczek i okręgów szkolnych.

Za przyjęciem propozycji pod hasłem “Lataj cicho” (ang. Fly quiet) głosowało 45 członków O’Hare Noise Compatibility Commission przy 5 głosach przeciwnych.

Plan przewiduje przekierowanie ruchu lotniczego na O’Hare w godz. 22.30-5.30. Początkowo tylko przez okres sześciu miesięcy samoloty odbywające nocne loty będą miały obowiązek korzystania z różnych pasów startowych, a zmiany pasów będą przeprowadzane co tydzień.

Nowe zasady ruchu lotniczego sporządził Chicagowski Departament Lotnictwa Cywilnego we współpracy z przedstawicielami społeczności zamieszkujących okolice O’Hare. Teraz zostanie przedstawiony Federalnej Administracji Lotnictwa Cywilnego, który jeszcze musi go zatwierdzić i wprowadzić w życie. Jeśli FAA wyda pozytywną opinię, to rotacyjne starty i lądowania samolotów mogą rozpocząć się już w czerwcu.

– Celem nowych regulacji jest zbalansowanie hałasu emitowanego przez odrzutowce na chicagowskim lotnisku. Nowy plan pozwala nam na osiągnięcie tego celu – mówi Owen Kilmer, rzecznik chicagowskiego departamentu lotnictwa. (ak)

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*