Październik Miesiącem Dziedzictwa Polskiego. Rezolucja Rady Miasta Chicago

Październik Miesiącem Dziedzictwa Polskiego. Rezolucja Rady Miasta Chicago

Rada Miasta Chicago przyjęła rezolucję uznającą październik Miesiącem Dziedzictwa Polskiego. Rezolucja została uchwalona z inicjatywy burmistrz Lori Lightfoot.

Przedstawiając rezolucję na forum Rady Miasta Chicago 15 października burmistrz Lori Lightfoot szczególnie serdecznie powitała Franka Spulę, prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance, PNA), który na uroczystość przybył m.in. z Alicją Kuklińską, sekretarz krajową ZNP-PNA oraz skarbnikiem tej organizacji Stevem Tokarski.

Dokument stwierdza, że w październiku w całych Stanach Zjednoczonych celebrowane jest jest narodowe dziedzictwo Amerykanów polskiego pochodzenia na polu kultury i historii. Rezolucja przypomina pierwszych polskich osadników z Jamestown z 1608 r. oraz bohaterów obojga narodów Tadeusza Kościuszkę i Kazimierza Pułaskiego, a także wskazuje na powstanie pierwszej zorganizowanej polskiej społeczności w Chicago w drugiej połowie XIX wieku w parafii św. Stanisława Kostki. Podkreśla też zasługi polskiej społeczności dla rozwoju metropolii chicagowskiej i całego kraju.

Burmistrz Lori Lightfoot uroczyście wręczyła rezolucję Frankowi Spuli, prezesowi KPA i ZNP (PNA) oraz Conradowi Nowakowi, prezesowi Komitetu Miast Siostrzanych Chicago i Warszawy.

W komentarzu do uroczystości prezes Frank Spula wyraził wdzięczność dla burmistrz Lori Lightfoot. – Chcę podkreślić, że to pierwsza taka inicjatywa burmistrza Chicago. Rezolucja powstała z inicjatywy Pani Lightfoot. Przedstawiając rezolucję na forum rady miasta Pani Lightfoot mówiła o zasługach Polaków nie tylko tutaj w Ameryce, ale na całym świecie. Mówiła o tym, jak Polacy w Chicago wspaniale pracują i jak dobry przykład dają innym chicagowianom – zaznaczył.

Konrad Nowak, przewodniczący komitetu miast siostrzanych też wyraził wdzięczność wobec burmistrz Lori Lightfoot. – Długo czekaliśmy na to wyróżnienia, ale szczęśliwie je otrzymaliśmy – stwierdził.

Razem z burmistrz Lori Lightfoot wnioskodawcami rezolucji byli radni: Ariel Reboyras (30 okręg), Christopher Taliaferro (29 okręg) i James Gardiner (45 okręg). Gorąco też poparł legislację radny Byron Sigcho-Lopez (25 okręg), którego żona jest polskiego pochodzenia.

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

Zdjęcia: Alicja Kuklińska

Categories: Chicago, Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*