Pat Quinn o kontroli broni

Gubernator Pat Quinn osobiście złożył wizytę w popularnych barach i restauracjach w pobliżu stadionu Wrigley Field, by przedyskutować problemy wokół przepisów o kontroli broni palnej. Szczególnie o proponowanych przez niego poprawkach o noszeniu ukrytej broni.

fot. zbroya.info

fot. zbroya.info

Już na początku ubiegłego tygodnia gubernator postawił poprawkowe weto propozycji Bill 183 wniesionej na forum stanowej Izby Reprezentantów. Ustawa ta zezwala na uregulowanie kwestii posiadania ukrytej broni w miejscach publicznych, co poprawiłoby poziom bezpieczeństwa publicznego.
Jedna z ważniejszych poprawek wniesionych przez gubernatora wzywa do uchwalenia rygorystycznego zakazu noszenia ukrytej broni w miejscach, gdzie podaje się alkohol, np. w pubach i restauracjach.
„Broń i alkohol to wybuchowa mieszanka” – oświadczył gubernator po rozmowach z właścicielami biznesów wokół Wrigley Field. „Nasze bezpieczeństwo nie podlega negocjacjom, dlatego nie poprę zawierającej liczne usterki ustawy wystawiającej na szwank bezpieczeństwo publiczne.
„Moje poprawki wniesione w tym tygodniu są zgodne ze zdrowym rozsądkiem i znacznie poprawią przepisy. Dlatego też zachęcam mieszkańców naszego stanu do odwiedzenia portalu KeeepIllinoisSafe.org. oraz wywierania nacisków na stanowych ustawodawców, by poparli wniesione przeze mnie poprawki” – powiedział Quinn.
11 grudnia 2012 r. federalny sąd apelacyjny wydał bezprecedensowy wyrok unieważniający w Illinois zakaz noszenia ukrytej broni. Jednocześnie, zgodnie z decyzją sądu apelacyjnego, Illinois ma wprowadzić nowe przepisy dotyczące noszenia broni do 9 lipca. Jeśli stan nie dotrzyma tego terminu, wejdą w życie nierestrykcyjne przepisy federalne pozwalające na noszenie broni niemal każdemu i prawie wszędzie.
Gubernator zaproponował m.in., by w proponowanej ustawie znalazł się punkt zakazujący przynoszenia broni do pubów, barów, restauracji i innych lokali serwujących alkohol. Domaga się ponadto, by w obrębie prywatnych posesji zawsze obowiązywał zakaz przynoszenia broni, a ustawa nie może wymagać, by właściciele mieli obowiązek wywieszania specjalnych tabliczek informujących o zakazie.
Gubernator Quinn żąda też, by przepisy ustawy wymagały od osób posiadających ukrytą broń natychmiastowego ujawnienia tego faktu w sytuacji zatrzymania i przepytywania przez przedstawicieli porządku publicznego.
Legislatura Illinois zbierze się 9 lipca, by odbyć debatę nad poprawkanimio proponowanymi przez gubernatora. Jej członkowie mogą przyjąć gubernatorskie weto, co  wymaga zgody dwóch trzecich zgromadzonych legislatorów zarówno w stanowej Izbie, jak i Senacie. Legislatura może też weto odrzucić, a do podjęcia takiej decyzji potrzeba trzech piątych głosów członków obu Izb.
Jeśli nie dojdzie do głosowania, wówczas Bill 183 wejdzie w życie  9 lipca.

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*