Orland Park. Nie będzie nauki bez dowodu zamieszkania

Orland Park fot.Orlandpark.org

Orland Park fot.Orlandpark.org

Uczniowie należący do okręgu szkolnego nr 230 – obejmującego licea Sandburg, Andrew i Stagg – będą musieli co roku potwierdzać miejsce zamieszkania, by władze szkolne miały pewność, że edukacja, którą otrzymują, im się należy.

Władze okręgu wzięły sobie do serca odpowiedzialność podatkową i zarządziły przedstawianie co roku dowodu na zamieszkanie w granicach okręgu, by uczniowie mogli uczęszczać do szkoły. Krok ten ma chronić interesy finansowe podatników okręgu nr 230.

Terminy w czasie drugiego semestru, kiedy należy przedstawić dokumenty, to: 3 marca (podczas zebrań z rodzicami), 19 marca (od 8.00 do 12.00), 13 kwietnia (od 8.00 do 12.00 i od 16.00 do 20.00), 7 maja (od 8.00 do 12.00). Wymagane są dokumenty: jeden z I kategorii i trzy z II kategorii (opisy kategorii patrz: http://d230.org/district-230-annual-residency-verification/). Wszystkie należy dostarczyć za jednym razem, pojedyncze dokumenty nie będą akceptowane.

(as)

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*