Ołów w kranówce

Ołów w kranówce

W kranówce na niektórych posesjach w Chicago wykryto ołów w stężeniu przekraczającym normy federalne, a przez to potencjalnie niebezpiecznym dla zdrowia. W wyniku tego odkrycia burmistrz Lori Lightfoot zarządziła przerwę w instalowaniu liczników wodnych.

Obecność ołowiu – przekraczającą maksymalny dozwolony poziom – stwierdzono w kranówce w tych chicagowskich gospodarstwach domowych, które dobrowolnie wzięły udział w programie instalacji liczników wody.

Ołów w wodzie pitnej stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Jednak burmistrz Lori Lightfoot zapewniła chicagowian, że woda z kranu jest ciągle bezpieczna do spożycia. Poinformowała też, że prewencyjnie zawiesiła program instalacji liczników wodnych aż do ustalenia źródła skażenia.

Ołów w dużym stężeniu uszkadza centralny układ nerwowy. Szczególnie jest niebezpieczny dla dzieci, u których może powodować wady rozwojowe i zaburzenia mowy.

Szersze omówienie tematu w weekendowym wydaniu naszej gazety.

(ao)

fot.kaboompics/Pixabay.com

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*