Odszkodowania za mandaty od sierpnia 2018 r.

Odszkodowania za mandaty od sierpnia 2018 r.

11 grudnia upłynął termin wnoszenia roszczeń z tytułu odszkodowania dla kierowców za przejechanie na czerwonym świetle lub przekroczenie prędkości zasądzone na podstawie nagrań z miejskich kamer. Kierowcy, którzy odesłali dokumentację do miasta lub zarejestrowali się na stronie internetowej, mogą spodziewać się wypłaty odszkodowań od sierpnia 2018 roku.

W związku z pozwem przeciwko władzom miejskim, dotyczącym nadużyć w naliczaniu kar na podstawie nagrań z tzw. kamer czerwonych świateł, chicagowscy radni latem br. zaaprobowali ugodę i wypłatę odszkodowań 1,2 milionom kierowców ukaranych mandatami w okresie od 23 marca 2010 r. do 17 maja 2015 r. Zwroty wypłacane będą z funduszu wynoszącego 29 mln dol.; dodatkowo umorzone zostaną niezapłacone dotąd mandaty na łączną sumę 12 mln dolarów.

Miasto zobowiązało się zwrócić do 50 proc. wartości kwalifikującego się mandatu, ale rzeczywista suma wypłat zależeć będzie od liczby kierowców, którzy wnieśli roszczenie do 11 grudnia. Zawiadomienia i instrukcje dotyczące ugody były rozsyłane poszkodowanym kierowcom od sierpnia br. Osoby, które odesłały wnioski, mogą spodziewać się wypłaty odszkodowań od sierpnia 2018 roku.

(jm, gd)

fot.Derek Jensen (Tysto)/Wikipedia

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*