Nikt się o nich nie upomina… Po wielu zmarłych Polaków nie zgłaszają się rodziny

Nikt się o nich nie upomina… Po wielu zmarłych Polaków nie zgłaszają się rodziny

Każdego roku do biura lekarza medycyny sądowej z całego powiatu Cook zgłaszanych jest ponad 14 tys. zgonów. W ok. 4,5 tys. przypadków wszczynane jest dochodzenie. Mniej więcej połowa z nich wymaga przeprowadzenia autopsji wykonywanej przez instytut medycyny sądowej. Po wielu zmarłych, także tych z polskimi nazwiskami, nikt się nie zgłasza…

fot.123RF Stock Photo

fot.123RF Stock Photo

Andrzej Kazimierczak: Jakie uprawnienia ma Biuro Lekarza Medycyny Sądowej Powiatu Cook?

Frank Shuftan, rzecznik biura lekarza medycyny sądowej: − Prawo stanu Illinois i przepisy lokalne wymagają od powiatowego lekarza medycyny sądowej ustalenia w pewnych przypadkach dokładnej przyczyny zgonu. Ogólnie mówiąc, biuro rozpoczyna dochodzenie w przypadku zabójstwa, samobójstwa, wypadku lub nagłej śmierci w dobrym stanie zdrowia.

Kto przeprowadza takie dochodzenie?

− Badania przeprowadza pracownik biura, który ustali przyczynę śmierci danej osoby i wystawi akt zgonu. Badania trwają najczęściej nie dłużej niż dwa dni od chwili przywiezienia do nas ciała. W ich skład wchodzi autopsja czy ogląd wewnętrznych i zewnętrznych części ciała, co zajmuje około 2–3 godzin. Procedura ta często wymaga jednak wielu testów laboratoryjnych, dlatego często na pełne wyniki autopsji trzeba czekać nawet kilka miesięcy.

W jaki sposób zwłoki trafiają do biura na badania?

− Najczęściej zmarłe osoby przywozi do nas policja, ale trafiają też do nas za pośrednictwem szpitali, domów opieki, zakładów karnych, domów pogrzebowych i szeregu innych instytucji.

Czy badania zawsze wymagają przeprowadzenia autopsji?

− Nie, prawo tego nie wymaga. Decyzja o autopsji należy wyłącznie do lekarza medycyny sądowej, który podejmuje ją na podstawie dostępnych informacji. Autopsji nie przeprowadza się, gdy np. wiadomo, że osoba zmarła z przyczyn naturalnych, ma za sobą długą historię choroby czy też potwierdzono, że śmierci nie spowodowały osoby trzecie. Taka procedura ma miejsce zawsze, gdy wiadomo, że zgon nastąpił w niejasnych okolicznościach. W wielu przypadkach wystarczają tylko zewnętrzne oględziny ciała przeprowadzone przez specjalistę.

Czy możliwa jest wizyta u zmarłego, który znajduje się pod opieką specjalistów biura?

− Wizyty u zmarłych na terenie placówki powiatowego lekarza nie są możliwe. Wizyty są możliwe dopiero w domu pogrzebowym wybranym przez rodzinę zmarłego.

Ogromna większość przywożonych ciał jest już zidentyfikowanych. Kto przeprowadza identyfikacje i na jakiej podstawie?

− I znów, najczęściej identyfikacji dokonuje policja przy użyciu wszystkich dostępnych dowodów. Oczywiście, pierwszymi osobami potwierdzającymi tożsamość zmarłego jest rodzina, czyli osoby, które go znają i często były nawet obecne przy śmierci. W niektórych przypadkach trzeba się jednak uciekać do innych sposobów. Niejednokrotnie zmarły ma przy sobie dokumenty w rodzaju prawa jazdy, książeczki bankowej czy paszportu. Czasem identyfikacji mogą dokonać sąsiedzi, gdy przykładowo osoba mieszkała samotnie i zmarła w domu. W niektórych przypadkach lekarz sądowy używa do identyfikacji próbek DNA, porównując je z danymi zawartymi w zasobach komputerowych lub policyjnych archiwach.

Gdy po identyfikacji wiadomo, że zmarły jest Polakiem lub osobą polskiego pochodzenia, czy biuro zawiadamia konsulat RP w Chicago?

− Prowadzimy ścisłą współpracę z konsulatem polskim w Chicago. Przedstawiciel tej placówki, konsul prawny Sebastian Kurek powiadamiany jest na bieżąco o osobach, które mają polskie nazwiska i ewentualnie mogą być obywatelami polskimi uznanymi za zaginione na terenie Polski. W uzasadnionych przypadkach przedstawiciel konsulatu aktywnie uczestniczy w identyfikacji zmarłych osób.

Czy polskie rodziny, które biorą udział w identyfikacji lub odbiorze zwłok, mają dostęp do polskiego tłumacza?

− Niezmiennie dążymy do tego, by identyfikacja ciał przebiegała jak najsprawniej i była w miarę możliwości bezbłędna. Jednak dyrektor biura ds. przyjmowania ciał informuje mnie zawsze, że tłumacz praktycznie nie jest potrzebny. Nie zdarzyło się bowiem, by po odbiór ciała zmarłej osoby zgłosiła się rodzina, której żaden z członków nie mówiłby po angielsku.

Jak przebiega procedura odbioru ciała lub identyfikacji zwłok?

− Członkowie rodzin odbierających zwłoki powinni posiadać przy sobie przede wszystkim własne dokumenty tożsamości, by udowodnić pokrewieństwo ze zmarłą osobą. O innych wymaganiach powiadamiamy rodziny indywidualnie przed każdą wizytą w naszym biurze.

Jak długo ciała są przetrzymywane w biurze lekarza medycyny sądowej przed wydaniem ich rodzinom?

− Tak długo, jak wymaga tego proces badań i autopsji. Ciało jest wydawane po wypełnieniu wszystkich dokumentów przez członków rodziny, jednak i wtedy może być odebrane tylko przez wyznaczony dom pogrzebowy lub stowarzyszenie kremacyjne.

Co się dzieje, gdy rodzina nie ma wystarczających funduszy na pogrzeb?

− Jeśli rodzina zdecyduje, że nie chce odebrać ciała zmarłego, wówczas po 14 dniach zwłoki odbiera Anatomical Gift Association. W razie decyzji odmownej ze strony stowarzyszenia ciało będzie pochowane na koszt lokalnych władz w ciągu 60−90 dni.

Co dzieje się z osobistymi rzeczami zmarłego?

− Wszelkie mienie jest przekazywane krewnym lub legalnym opiekunom zmarłego. Przy odbiorze wymagamy okazania dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem. Czasem prosimy o okazanie aktu urodzenia, aktu ślubu lub innego dokumentu potwierdzającego pokrewieństwo. Odzież i inne osobiste rzeczy mogą być czasem uznane za dowody w sprawie bez prawa oddania ich rodzinie. Wówczas pozostają w gestii biura. Z kolei rzeczy osobiste, po które nikt się zgłasza, są przechowywane w biurze powiatowego lekarza przez jeden rok. Po tym okresie są sprzedawane na aukcji.

W wypadku zaginięcia krewnego, gdzie można sprawdzić, czy znajduje się on w rejestrze biura lekarza powiatowego?

− Lista niezidentyfikowanych ciał znalezionych na terenie powiatu Cook znajduje się na stronie cookcountygov.com w rubryce „Unidentified Persons”. Ponadto poszukiwania można przeprowadzić w ogólnokrajowej bazie danych osób zaginionych – National Missing and Unidentified Persons System. W niektórych przypadkach ciało jest zidentyfikowane, lecz jest niemożliwe odnalezienie krewnych. Nazwiska takich osób można znaleźć w rubryce „Unclaimed Persons”, a lista ta jest uaktualniana co dwa tygodnie.

Dziękuję za rozmowę.

 

Andrzej Kazimierczak

a.kazimierczak@zwiazkowy.com

———————————————————————————–

Biuro lekarza medycyny sądowej (Medical Examiner Office of Cook County) odgrywa trudną do przeceniania rolę w pracy organów ścigania, pełniąc wymagającą misję w trosce o zdrowie publiczne mieszkańców powiatu Cook. 

Powiatowy lekarz medycyny sądowej przeprowadza sekcje zwłok, by ustalić przyczyny zgonu osób, które poniosły śmierć na terenie powiatu Cook: ofiar czynów przestępczych, wypadków, samobójstw, zmarłych nagłą śmiercią będących wcześniej w dobrym stanie zdrowia, zmarłych w podejrzanych okolicznościach, ofiar nielegalnej aborcji, zatrucia lub chorób zakaźnych, zmarłych w zakładzie karnym lub szpitalu psychiatrycznym, a także osób, których ciało ma być na przykład skremowane lub pochowane w morzu.

Biuro wydaje akty zgonu, protokoły autopsji, raporty toksykologiczne, inne wymagane raporty oraz pozwolenia na kremacje, które otrzymują rodziny, a które należy przedstawić domom pogrzebowym.

W referendum z 1972 r. wyborcy postanowili o utworzeniu Biura Lekarza Medycyny Sądowej Powiatu Cook, które otwarto 6 grudnia 1976 r. Równocześnie zlikwidowano stanowisko powiatowego koronera. Obecnie istniejące biuro jest jedynym instytutem  medycyny sądowej, obejmującym swoich zasięgiem połowę populacji stanu Illinois.

Funkcja lekarza medycyny sądowej różni się od koronera tym, że wymaga się od niego posiadania kwalifikacji lekarskich, podczas gdy koroner był mianowanym urzędnikiem. Dyrektor biura musi być lekarzem o specjalności w zakresie anatomii i patologii sądowej posiadającym licencję na wykonywanie zawodu w Illinois. W powiecie Cook dyrektora biura mianuje prezes rady komisarzy powiatu Cook.

Pierwszym lekarzem w Illinois w 1976 został dr Robert Stein, który pełnił swoje obowiązki do 1993 roku. Powstały w 1983 r. Instytut Medycyny Sądowej Powiatu Cook w lutym 1994 r. otrzymał właśnie jego imię.

Lista nieodebranych ciał z polskimi nazwiskami, które znajdują się w miejskiej kostnicy:

tabelka

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*