Miejskie uczelnie zmieniają czesne

Truman College w Chicago fot.ccc.edu

Truman College w Chicago fot.ccc.edu

Wzrośnie czesne dla studentów studiujących w niepełnym wymiarze godzin na jednym z siedmiu City Colleges of Chicago. Podwyżkę zatwierdziła rada ds. miejskich uczelni wyższych.  

Począwszy od semestru jesiennego wszystkie uczelnie miejskie zlikwidują dotychczasowe opłaty w wysokości 89 dol. za jedną godzinę kredytową. Rektor miejskich uczelni Cheryl Hyman określa nowy, trzypoziomowy system opłat za naukę, jako bardziej oszczędny dla studentów, którzy studiują w pełnym wymiarze ucząc się na przynajmniej trzech kursach w semestrze.

Tymczasem dla studentów pracujących, którzy biorą tylko jeden lub dwa kursy w semestrze, koszty nauki ulegną znacznej podwyżce. I tak jeden kurs z klasą z trzema godzinami kredytowymi będzie kosztował 599 dol., podczas gdy obecnie nie przekracza sumy 267 dolarów.  Studenci uczący się na kursie z dwoma klasami w wymiarze trzech godzin kredytowych płacą obecnie 534 dol., od jesieni jego koszt podskoczy do 1069 dolarów. Kursy liczące 12 godzin kredytowych lub więcej  będą obciążone opłatą w wysokości 1753 dolarów.

Przedstawiciele City Colleges zapewniają, że niektóre dodatkowe opłaty będą wliczane do kosztów czesnego.

Organizacja The Civic Federation of Chicago wyraziła zaniekojenie, że podwyżka opłat za naukę zmniejszy nabór studentów zainteresowanych studiowaniem w miejskich uczelniach. Skrytykowała też zarząd uczelni za to, że informacje o podwyżkach nie zostały podane do wiadomości publicznej odpowiednio wcześnie. (ak)

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*