Miejskie ID – przegłosowane

Rada Miasta Chicago fot.Marek Dobrzycki

Rada Miasta Chicago fot.Marek Dobrzycki

Propozycja wydawania miejskich dowodów tożsamości, mających na celu pomoc różnym grupom, w tym nieudokumentowanym imigrantom i bezdomnym, została przegłosowana przez chicagowską radę miejską większością 44-4.

Głosowanie w środę, 19 kwietnia poprzedziła 40-minutowa debata. Czterech radnych, w tym Nicholas Sposato z 38. oraz Anthony Napolitano z 41. okręgu miejskiego – obejmujących północno-zachodnie rejony Chicago – zagłosowało przeciw miejskim dowodom tożsamości. Za zatwierdzeniem projektu od początku opowiadał się burmistrz Rahm Emanuel, argumentując, że w kasie miejskiej są pieniądze przeznaczone na ten cel. A jest to suma miliona dolarów.

Dziesiątki tysięcy chicagowian nie posiada oficjalnego dowodu tożsamości ze zdjęciem, co oznacza, że nie mogą otworzyć konta bankowego, ani korzystać z usług miejskich, np. dostać karty do biblioteki.

Według sekretarza miasta Anny Valencii z miejskich dowodów tożsamości skorzystają również seniorzy, młodzież oraz byli więźniowie. Pierwsze dokumenty mają być wydane już pod koniec 2017 roku.

Największym problemem jest zabezpieczenie danych osób, którym wydawane będą takie dokumenty. Problemu tego, przy wystawianiu dokumentów tożsamości, doświadczyli urzędnicy z Nowego Jorku. Po wyborze na prezydenta Donalda Trumpa władze Nowego Jorku stanęły przed sądowym nakazem udostępnienia tych danych.

Anna Valencia zapewnia, że bezpieczeństwo danych mieszkańców jest priorytetem. W tym celu miasto będzie dysponować nazwiskami posiadaczy miejskiej karty identyfikacyjnej, lecz nie będzie przetrzymywać ich adresów ani numerów telefonu.

(jm)

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*