Medicaid szerzej udostępni środki antykoncepcyjne

Medicaid szerzej udostępni środki antykoncepcyjne

Pacjenci Medicaid w Illinois uzyskają szerszy dostęp do środków antykoncepcyjnych. Takie zmiany zaproponował federalny Department of  Healthcare and Federal Services, przeznaczając równocześnie fundusze na ten cel.

W myśl propozycji, placówki świadczące usługi zdrowotne otrzymają większe środki na przeprowadzanie procedury podwiązywania nasieniowodów u mężczyzn  i środki antykoncepcyjne dla kobiet.

Departament Zdrowia zamierza większość zmian wprowadzić w życie jesienią tego roku, jednakże jej dyrektor Julie Hamos ujawnia, że Medicaid już rozpoczęło kierowanie większych funduszy na dystrybucję środków antykoncepcyjnych w istniejących placówkach, jak np. Planned Parenthood.

Hamos przyznaje, iż wprowadzone zmiany stanowią odpowiedź na niedawną decyzję Sądu Najwyższego USA, który uznał racje chrześcijańskich właścicieli sieci handlowej Hobby Lobby, zezwalając firmie na wyłączenie z planu ubezpieczeniowego klauzuli zobowiązującej do pokrywania kosztów środków antykoncepcyjnych.

Wprawdzie propozycja Departamentu Zdrowia dotyczy jedynie pacjentów Medicaid, a nie osób objętych ubezpieczeniem oferowanym przez pracodawcę, to Hamos potwierdza, że sądowy wyrok przyspieszył termin wprowadzenia zmian wobec ubezpieczonych przez Medicaid.

Hamos twierdzi także, że zmiany okażą się szczególnie przydatne tym ubogim kobietom, które po utracie zatrudnienia znajdą się w okresie przejściowym między ubezpieczeniem od pracodawcy a Medicaid.

P{rzedstawicielak Departamentu Zdrowia nie podała kosztów dystrybucji środków antykoncepcyjnych w Illinois. Ujawniła jedynie, że 90 proc. wydatków Medicaid jest pokrywanych z kasy rządu federalnego. (ak)

fot.ParentingPatch/Wikipedia

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*