Kursy programowania i cyberbezpiczeństwa w kolegiach miejskich

Kursy programowania i cyberbezpiczeństwa w kolegiach miejskich

W wiosennym semetrze City Colleges of Chicago oferować będą intesywne kursy z cyberbezpiczeństwa i programowania komputerowego. Absolwenci uzyskają poszukiwane na rynku i dobrze opłacane zawody. Już przyjmowane są zapisy.

Intesywne kursy w zakresie cyberbezpiczeństwa i programowania komputerowego (ang. cybersecurity, computer coding booth camps) będą trwały 6 miesięcy. Prowadzone będa w trybie dziennym i wieczorowym. Absolwenci zostaną przygotowani do egzaminów certyfikatowych, których zaliczenie jest konieczne do wykonywania zawodu w dziedzinie informatycznej.

Kursy sponsorowane są przez wielkie firmy z Doliny Krzemowej, rząd federalny i miasto Chicago.

Więcej informacji w witrynie City cClleges of Chicago, (należy wybrać opcję: Technology Booth Camps) albo pod adresem: //apps.ccc.edu/techbootcamp/

(ao)

fot.SALVATORE DI NOLFI/EPA

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*