Kim Foxx ingerowała w sprawę Smolletta

Kim Foxx ingerowała w sprawę Smolletta

Pod naciskiem mediów upublicznione zostały SMS-y Kim Foxx w sprawie Jussie’ego Smolletta, które zostały napisane już po tym, jak oficjalnie wycofała się z tej sprawy.

Na mocy ustawy o swobodnym dostępie do informacji (Freedom Of Information Act, FOIA), na którą powoływały się media, prokurator stanowa Kim Foxx upubliczniła treść wiadomości tekstowych, jakie wysłała do swojego zastępcy Josepha Magotta prowadzącego śledztwo w sprawie Smalletta.

Wcześniej Foxx wycofała się z dochodzenia i zleciła je Magottowi, po tym jak rozmawiała o sprawie Smolletta z bliskimi aktorowi osobami, ale zanim wyszło na jaw, że sfingował homofobiczny i rasistowski atak na samego siebie.

Treść SMS-ów wysłanych przez Foxx do Magotta świadczy o tym, że prokurator sugerowała swojemu podwładnemu, jakie decyzje ma podjąć w sprawie. Foxx podpowiadała umorzenie wszystkich postawionych aktorowi zarzutów imputując, że są zbyt poważne w stosunku do przewinienia i kontynuowanie postępowania narazi prokuraturę na krytycyzm i pomówienia o brak profesjonalizmu.

Przypomnijmy, że Foxx i jej biuro znalazły się na cenzurowanym po umorzeniu sprawy bez podania powodów tej decyzji. Ze względu na falę krytyki Foxx zwróciła się w ubiegłym tygodniu do inspektora generalnego powiatu Cook o zweryfikowanie decyzji dotyczącej wycofania zarzutów. To ostatnie wywołało zdziwienie i oburzenie opinii publicznej oraz chicagowskiej policji, która poniosła duże koszty, żeby zdemaskować Smolletta.
Władze Chicago oficjalnie pozwały Smolletta do sądu domagając się zwrotu kosztów policyjnego śledztwa ws. domniemanego ataku na aktora pod koniec stycznia w chicagowskim śródmieściu.

Aktor w dalszym ciągu nie przyznaje się do winy, choć dowody zebrane przez policję i śledczych wskazują, że spiskował, by zaaranżować atak na samego siebie w celu zdobycia rozgłosu.

(ao)

fot.Kim Foxx/Facebook

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*