Kamery na skrzyżowaniach nie zawsze zwiększają bezpieczeństwo

fot.David Bleasdale/Wikipedia

fot.David Bleasdale/Wikipedia

Kamery na skrzyżowaniach nie zawsze zwiększają bezpieczeństwo kierowców. Taki wniosek postawiono na podstawie analiz wypadków na przedmieściach Chicago.

Gazeta „Daily Herald” przejrzała wyniki z 55 skrzyżowań na 29 przedmieściach Chicago posługując się danymi stanowego departamentu ds. transportu (IDOT). Wstępna analiza wykazała spadek średniej liczby wypadków o około 85 procent.

Jednak bardziej szczegółowe wyliczenia pozwoliły stwierdzić, że liczba wypadków na 14 skrzyżowaniach wzrosła. Weryfikacja danych pozwoliła też wskazać na niekonsekwencje w systemie raportowania wypadków i utrudnienia w dostępie do danych z całego stanu.

Dlatego gazeta przyłączyła się do ekspertów i organizacji stojących na straży praworządności, apelujących o zwiększenie przejrzystości w bazie gromadzenia danych z wypadków i ułatwienie dostępu do zebranych informacji.

Przypomnijmy, że również analiza wypadków na skrzyżowaniach w Chicago przyniosła podobne rezultaty; tam gdzie pojawiły się kamery rejestrujące kierowców, przejeżdżających na czerwonym świetle, liczba niegroźnych kolizji utrzymała się na tym samym poziomie lub nieznacznie wzrosła. Natomiast znacząco wzrosła liczba poważnych wypadków.

(ao)

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*