Jak zatrzymać heroinową epidemię?

Jak zatrzymać heroinową epidemię?

Chicago jest określane  heroinową stolicą USA. Po niebezpieczny narkotyk sięgają coraz młodsi, z każdym rokiem rośnie liczba śmiertelnych przedawkowań. Władze Illinois pracują nad ustawami mającymi pomóc w walce z opiatową epidemią.

W 240-stronnicowym projekcie ustawodawczym, opracowanym przez posłów stanowych, Lou Langa i Johna Anthony’ego, znalazło się szereg propozycji rozwiązania heroinowego kryzysu, z jakim stan Illinois zmaga się od przeszło dekady. W ostatnich latach epidemia heroinizmu przybrała na sile, dane federalne mówią o 80-procentowym wzroście spożycia heroiny wśród Amerykanów od 2007 roku.

Chicago jest liderem heroinowych statystyk. W obliczu narkotykowej epidemii zaskakuje brak aktualnych badań nad rozmiarami problemu. Ostatnie takie opracowania zostały przeprowadzone pięć lat temu przez Roosvelt University – ich wyniki są alarmujące. W samym 2010 r.  szpitalne izby przyjęć w aglomeracji chicagowskiej zanotowały ponad 24 tys. wizyt związanych z używaniem heroiny i leków opiatowych. Chicagowskie ośrodki detoksyfikacyjne i odwykowe nie dysponują wystarczającą ilością miejsc dla chcących podjąć leczenie.

Propozycje legislacyjne zostały już ocenione przez środowiska lekarskie, farmaceutyczne i specjalistów zajmujących się leczeniem uzależnień. Większość z proponowanych rozwiązań spotkała się z poparciem specjalistów.

Wśród metod walki z epidemią proponowane jest powszechne wprowadzenie środków ratujących życie narkomanów w wypadku przedawkowania. Proponowane ustawy zakładają wyposażenie służb medycznych i mundurowych w leki typu Narcan, znoszące efekty działania opiatów. Ta metoda ma ograniczyć śmiertelność wśród osób, które przedawkowały heroinę.

Podstawą w walce z uzależnieniami chemicznymi, w tym z heroinizmem, jest edukacja. Ustawodawcy stanowi proponują wprowadzić obowiązkowe zajęcia na temat szkodliwości i niebezpieczeństw związanych z używaniem narkotyków. Ma to pomóc w przezwyciężeniu fałszywych przekonań panujących wśród młodzieży, jakoby heroina była narkotykiem stosunkowo bezpiecznym. Edukacja ma służyć podnoszeniu świadomości zagrożenia narkomanią wśród młodzieży. W Chicago wiek narkotykowej inicjacji obniża się, znane są przypadki sięgania po opiaty przez 13-letnie dzieci.

Kolejnym problemem jest masowe używanie opioidowych leków przeciwbólowych, które można znaleźć w wielu domowych apteczkach. Większość młodych ludzi, którzy lądują w sidłach heroinowego nałogu, zaczyna od łykania przeciwbólowych tabletek znalezionych w domu. Na heroiną przechodzą, ponieważ jest tańsza i łatwiejsza to zdobycia, niż lekarstwa na receptę. Stanowi legislatorzy chcą opracowania nowych, bardziej restrykcyjnych zasad  dostępu do opioidowych lekarstw; również stworzenia specjalnego programu zwracania niepotrzebnych już leków, zamiast trzymania ich w domowych apteczkach.

Twórcy przeciwnarkotykowych ustaw oceniają koszt ich wprowadzenia na ok. 20 mln dolarów. Tymczasem tegoroczny budżet stanowy przewiduje zmniejszenie wydatków na programy leczenia psychiatrycznego i odwykowego o 27 mln dolarów. Przy tak znacznej redukcji funduszy stanowych, problem heroinizmu w Chicago raczej się pogłębi, heroina będzie wciąż zbierać wśród młodzieży śmiertelne żniwo, a finansowe cięcia spowodują wzrost wydatków na walkę z konsekwencjami heroinizmu.

(gd)

fot.Michael Velardo/EPA

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*