Inwazja szczurów w Chicago

fot.Kapa65/pixabay.com

fot.Kapa65/pixabay.com

Łagodna ubiegła zima jest głównym powodem prawdziwej eksplozji populacji szczurów, z którą boryka się Chicago. Liczba napływających do władz miasta skarg, dotyczących gryzoni, jest w tym roku wyjątkowo wysoka.

Departament Oczyszczania Miasta (Department of Streets and Sanitation) odnotowuje 37-proc. wzrost liczby skarg na obecność i aktywność szczurów. Skargi napływają z całego miasta, a obecność gryzoni zgłaszają mieszkańcy chicagowskich domów i pracownicy budynków użyteczności publicznej. Jedna ze skarg pochodzi z budynku sąsiadującego z domem burmistrza Rahma Emanuela. Więcej niż zwykle szczurów obserwuje się w modnych i zamożnych dzielnicach, a to z powodu wielu działających w nich restauracji. Szczury, tak jak ludzie, lubią dobrze zjeść.

Eksperci twierdzą, że głównym powodem wzrostu liczebności szczurzej populacji była łagodna zima, choć zwiększenie liczby skarg może być też efektem miejskiej kampanii zachęcającej mieszkańców do zgłaszania zaszczurzonych domów i ulic.

Chicago podjęło deratyzacyjne wyzwanie zwiększając o 40 proc. liczebność ekip odszczurzających. Dodatkowo, do zwalczania gryzoni miasto używa tzw. suchego lodu i chemikaliów zmniejszających płodność szczurzych samic. W przypadku zobaczenia szczura należy zachować spokój, zamknąć szczelnie kosze na śmieci, nie pozwalać zbliżać się do gryzoni zwierzętom domowym i, jeśli chcemy podnieść statystyki skarg, zadzwonić pod numer 311.

(gd)

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*