Hillary Clinton w Chicago. Zabiega o poparcie Afroamerykanów i kobiet

Hillary Clinton, kandydatka demokratów na urząd prezydenta USA, przebywała 27 czerwca z wizytą kampanijną w Chicago. Wystąpiła m.in. na forum konwencji afroamerykańskiej organizacji Rainbow PUSH Coalition oraz wzięła udział w przyjęciu, z którego dochód zostanie przeznaczony na kampanię wyborczą kandydatki.

Na dorocznej 47. konwencji Rainbow PUSH Coalition Hillary Clinton mówiła o kwestiach ważnych dla kobiet, a także przekonywała o słuszności zwiększenia kontroli broni palnej, by nie mogły jej kupić osoby podejrzane o terroryzm i chore psychicznie. Mówiła też o konieczności zwalczania przemocy oraz poprawy sytuacji ekonomicznej mniejszości rasowych i etnicznych − zapewnienia im pracy, wykształcenia i godziwych warunków życia.

Dwa dni wcześniej na forum konwencji Jesse Jackson senior − założyciel Rainbow PUSH Coalition − apelował  o udział w listopadowych wyborach i głosowanie na kandydatów, którzy wspierają mniejszości rasowe i etniczne oraz ważne dla nich sprawy. Podkreślił, że Rainbow PUSH Coalition rejestruje do głosowania w listopadowych wyborach powszechnych.

Warto przypomnieć, że niedawno Jackson udzielił Hillary Clinton oficjalnego poparcia w wyborach na prezydenta, nazywając ją “sprawczynią historycznych przemian” .  Wyraził wówczas przekonanie, że Clinton − będąc głową państwa − zajmie się ważnymi kwestiami ekonomicznym i przestępczością. Zastrzegł jednak, że rekomendacji wyborczej udziela jako osoba prywatna, a nie szef Rainbow PUSH Coalition, ponieważ organizacja ma charakter apolityczny i nie popiera kandydatów na stanowiska publiczne.

Doroczna 45. z kolei konwencja organizacji Rainbow PUSH Coalition odbywa się  w hotelu Hyatt Regency w McCormick Place. Konferencja rozpoczęła się 25 czerwca i potrwa do 29 czerwca. Na swojej witrynie internetowej Rainbow PUSH Coalition informuje, że jest „wielorasową, postępową, międzynarodową organizacją, podejmującą różnorodne kwestie społeczne”, która powstała na bazie wolnościowych ruchów Afroamerykanów.

(ao)

Categories: Chicago, Wybory 2016

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*