Gubernator za rehabilitacją więźniów

fot.Tannen Maury/EPA

fot.Tannen Maury/EPA

Gubernator Illinois podpisał w poniedziałek, 22 sierpnia pięć ustaw mających zreformować stanowe więziennictwo i wymiar sprawiedliwości. Jak podkreślił Bruce Rauner, ustawy mają zrównoważyć karanie przestępców z ich rehabilitacją.

Ustawy podpisane przez gubernatora skupiają się na rehabilitacji przestępców oraz na zapobieganiu recydywie. – Kara musi być adekwatna do winy. Musimy znaleźć równowagę pomiędzy karaniem a rehabilitacją – powiedział Rauner w uzasadnieniu swojej decyzji o podpisaniu ustaw.

Podpisane przez Raunera ustawy to kolejny krok w kierunku reformy stanowego wymiaru sprawiedliwości. Ustawa SB 3164 wymagać będzie sporządzenia raportu dotyczącego historii kryminalnej osoby aresztowanej przed wydaniem wyroku. Skazani za łagodniejsze przestępstwa będą mogli liczyć na objęcie ich kuratelą sadową i unikną więzienia.

Ustawa HB 6291 zakłada skrócenie okresu kurateli sądowej dla młodocianych przestępców. Osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, w przypadku popełnienia mniej groźnych przestępstw będą mogły uniknąć więzienia, o ile zdecydują się na leczenie odwykowe.

Kolejna ustawa umożliwi złożenie wniosku o usunięcie z policyjnej kartoteki nazwisk osób poniżej 18 roku życia, aresztowanych, ale nieskazanych sądowym wyrokiem. Do tej pory prawo do tego miały wyłącznie osoby pełnoletnie.

– Od dzisiaj młodzi mężczyźni i kobiety, którzy popełnili drobne przestępstwa, otrzymają szansę na poprawę. Zamiast skupiać się na winie, damy im możliwość rehabilitacji – powiedział Rauner.

Ustawy mają zmniejszyć stanowe koszty związane z więziennictwem, a osobom, które weszły w konflikt z prawem dokonując przestępstw bez użycia przemocy, umożliwią rehabilitację i leczenie odwykowe. Badania dowodzą, że skazani po raz pierwszy za łagodne przestępstwa na kary pozbawienia wolności, najczęściej dopuszczają się recydywy.

(gd)

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*