Fundusze dla szkolnictwa przegłosowane

Po wielogodzinnych naradach stanowa Izba Reprezentantów przyjęła 28 sierpnia ustawę o finansowaniu szkół publicznych. Nazajutrz po półgodzinnej zaledwie debacie przyjął ją Senat. Gubernator Rauner zapowiada, że podpisze ustawę określaną jako „kompromisową”.

Po tygodniach negocjacji pomiędzy demokratycznymi i republikańskimi ustawodawcami oraz administracją gubernatora Bruce’a Raunera strony osiągnęły kompromis w sprawie finansowania szkół publicznych w całym stanie. 28 sierpnia niższa izba stanowego parlamentu przyjęła ustawę o finansowaniu szkół stosunkiem głosów 73-34. 29 sierpnia ustawa trafiła do Senatu, który przyjął ją po półgodznnej zaledwie debacie. Za głosowało 38, a przeciw – 13 stanowych senatorów. Gubernator Rauner zapowiada, że ją podpisze.

Republikanie, w tym Rauner, określają ustawę jako „kompromisową”. Zgodnie z nią, CPS otrzyma dodatkowe 450 mln dol. na rozwój szkół w dzielnicach dotkniętych biedą i przestępczością. Republikanie zdołali przeforsować swoje projekty, w tym ulgi podatkowe dla osób, które ufundują stypendia naukowe dla uczniów szkół prywatnych. Zamożne miejscowości będą mogły przekazywać wpłaty na rzecz lokalnych dystryktów szkolnych, co pozwoli na zmniejszenie zależności CPS od funduszy pozyskiwanych z podatków, ale jednocześnie zwiększy różnice w poziomie nauczania pomiędzy biednymi a bogatymi dystryktami szkolnymi.

Zarówno demokraci, jak i republikanie wyrazili zadowolenie z przyjęcia uchwały i określiły kompromis jako „spotkanie w połowie drogi, dzięki któremu żaden dystrykt szkolny nie pozostanie bez pomocy”.
(gd)

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*