Dotacji MSZ dla Polonii i Polaków za granicą, na razie bez Chicago

Dotacji MSZ dla Polonii i Polaków za granicą, na razie bez Chicago

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozstrzygnęło pierwszy etap tegorocznej edycji konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”. Dofinansowanie uzyska 136 projektów na łączną sumę 59 mln zł. Kolejnych 38 wniosków jest na liście rezerwowej. Na razie nie wiadomo, czy pieniądze  trafią także do Chicago.

fot.Olek Remesz/Jnn13/Wikipedia

fot.Olek Remesz/Jnn13/Wikipedia

Oferty oceniała 56-osobowa komisja konkursowa, w skład której weszli zarówno przedstawiciele MSZ, jak i eksperci innych resortów, agend i Polskiej Akademii Nauk.

Wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że w tym roku środki zostały przeznaczone na: nauczanie języka polskiego i w języku polskim, polonijne media, inwestycje w infrastrukturę szkolną i polonijną, wzmacnianie pozycji środowisk polskich oraz więzi między Polonią i Polską.

Z pytaniem o dotacje dla organizacji i instytucji polonijnych w Chicago, zwróciliśmy się do konsula Roberta Rusieckiego.

– Konsulat Generalny RP w Chicago, podobnie jak inne placówki na całym świecie – powiedział nam konsul – do Warszawy przesyła swoje rekomendacje dotyczące poszczególnych projektów. Decyzja na temat tego, kto i jakiej wysokości wsparcie otrzyma, zapada w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Wyniki drugiego etapu, w którym budżet jest zdecydowanie skromniejszy, nie są jeszcze znane. W jego ramach konsulat przygotowuje i wysyła do MSZ wnioski o przyznanie wsparcia finansowego projektom realizowanym przez organizacje i instytucje działające na terenie metropolii. Konsulat w Chicago może rekomendować wnioski opiewające łącznie na kwotę 50 tys. dolarów, z czego około 40 tys. dol. jest przeznaczone na wsparcie Polonii i inicjatywy kulturalne, około 10 tys. dol. – na rzecz inicjatyw o charakterze edukacyjnym.

– Jeszcze kilka lat temu – wyjaśnia konsul Rusiecki – o podziale środków finansowych decydował konsulat, który otrzymywał pulę pieniędzy do własnej dyspozycji. Od dwóch lat na podstawie rekomendacji konsulatu decyzję podejmuje ministerstwo. Decyzja o tym, które z organizacji działających w Chicago otrzymają pieniądze w ramach drugiego etapu konkursu, nie jest jeszcze znana. Niewykluczone, że poznamy ją w ciągu kilku dni – powiedział konsul, dodając, że w ciągu roku placówka dyplomatyczna może otrzymać dodatkowe środki na wsparcie Polonii; to zazwyczaj 20-30 proc. całego budżetu.

Z wykazu dotacji, umieszczonego na stronie internetowej MSZ, wynika, że – tak jak zwykle – większość środków finansowych jest przeznaczona dla Polonii na Wschodzie, głównie na cele edukacyjne.

Pieniądze dla polskich szkół w USA znajdą się w puli Stowarzyszenia Wspólnota Polska, które dostanie 550 tys. zł do podziału na siedem krajów.

Fundacja Culture Shock otrzyma 150 tys. zł na program „Greenpoint. Przemiany”, Fundacja Kresy-Syberia – 170 tys. zł na trasę koncertową „Pamięć Pokoleń 2014”, Fundacja Kościuszkowska Polska – 180 tys. zł na stypendia dla polskich studentów z USA, a Fundacja Oświata Polska za Granicą – 158 tys. zł na XV Festiwal Filmu Polskiego w Los Angeles.

Fundacji Shalom przyznano 100 tys. zł na Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera” w Nowym Jorku, Fundacji Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce – 250 tys. zł na program „Kształtowanie Polonii XXI w.: Poznaj-Włącz się-Zaangażuj.”

Oprócz tego fundusze przeznaczone dla Polaków w USA mieszczą się w dotacjach na działalność w więcej niż jednym kraju. Otrzymają je między innymi:

• Polska Akademia Umiejętności – 220 tys. zł na kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie (9 krajów),

• Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent” – 70 tys. zł na program „Twórcy za granicą. Polskie rodowody, polskie znaki zapytania” (7 krajów),

• Forum Dialogu – 220 tys. zł na odbudowę zerwanych więzi z Polską polskich Żydów w USA, Izraelu i Australii.

Więcej informacji można znaleźć na stronie MSZ pod adresem: www.msz.gov.pl/resource/45bd5d97-f44f-4a2b-aef4-7177c0cd10a6:JCR

O tym,  które z organizacji działających w Chicago otrzymają pieniądze w ramach drugiego etapu konkursu, będziemy Państwa na bieżąco informować.

(kc)

Categories: Chicago, Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*