Do 15 marca można zarejestrować się do głosowania

Do 15 marca można zarejestrować się do głosowania

Do 15 marca można zarejestrować się do głosowania

Monika Myśliwiec Galuszka, koordynatorka ds. polskich w Chicagowskiej Radzie Wyborczej (Chicago Board of Election), przypomina, że osoby, które wciąż nie zarejestrowały się głosowania, jeszcze mają szansę to zrobić, ale już nie przez internet tylko osobiście. Dodatkowa rejestracja (ang. grace period) odbywa się do 15 marca. Zarejestrować się można tylko w urzędzie wyborczym: Chicago Board of Election, 69 West Washington Street (Suites 600/800, Chicago IL 60602) i zaraz po dopełnieniu tej formalności również na miejscu – w siedzibie władz wyborczych – głosuje się na kandydatów z listy prawyborów.

Należy jednak pamiętać, że wyborca, który oddał głos w urzędzie wyborczym w dniach od 19 lutego do 15 marca (grace period), nie może już głosować w dniu wyborów 18 marca.

Formalności rejestracji powinny dopełnić osoby mające amerykańskie obywatelstwo, które nigdy nie zarejestrowały się do głosowania w Stanach Zjednoczonych, lub zarejestrowały się, ale zmieniły adres albo nazwisko.

– Wielu nowych obywateli nie wie, gdzie i jak się zarejestrować – mówi Myśliwiec Galuszka. – Nasza strona internetowa www.chicagoelections.com zawiera wszystkie informacje po polsku. Również sam formularz do rejestracji jest dostępny w języku polskim. Zatrudniamy też polskojęzyczny personel. Nasze biuro zgodnie z prawem federalnym oferuje materiały wyborcze w kilku językach obcych.

Warto dodać, że na stronie internetowej www.chicagoelections.com mieszkańcy przedmieść znajdą odsyłacze do odpowiednich stron. Wyborcy spoza Chicago, ale z powiatu Cook, powinni odwiedzić witrynę: www.cookcountyclerk.com

fot.Theresa Thompson/Flickr

fot.Theresa Thompson/Flickr

Przewodnik po prawyborach

Zarejestrowani wyborcy, którzy nie głosowali podczas dodatkowej rejestracji (grace period), mogą oddać swoje głosy, korzystając z jednej z trzech metod głosowania:

 

(1) WCZESNE GŁOSOWANIE: od 3 do 15 marca.

* Oddaj głos w jednej z 51 placówek na terenie miasta Chicago. Pomoc w języku polskim podczas głosowania można otrzymać w następujących okręgach miejskich (wards): 13, 14, 23, 30, 31, 35, 36, 38, 41, 45. Pełną listę wszystkich 51 lokalizacji znajdą czytelnicy na s. 6 dzisiejszego wydania.

* Placówki otwarte od poniedziałku do soboty, w godzinach od 9 rano do 17.

* Wymagany dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez instytucję rządową.

(2) GŁOSOWANIE „ABSENTEE”, czyli DROGĄ POCZTOWĄ:

* Złóż wniosek o kartę wyborczą w urzędzie wyborczym do 17 marca.

* Wyborcy nie muszą podawać przyczyny, z powodu której głosują drogą pocztową.

(3) DZIEŃ PRAWYBORÓW: wtorek 18 marca. Placówki otwarte w godzinach od 6 rano do 19. Wyborca głosuje tylko w placówce, do której został przydzielony.

Więcej informacji udziela polska koordynatorka w urzędzie wyborczym Monika Myśliwiec pod numerem telefonu: 312-269-5702. Można też zostawić wiadomość pod numerem 312-223-0823 albo wysłać e-mail: polishvote@chicagoelections.net.

Warto także odwiedzić witrynę: www.chicagoelections.com (mieszkańcy przedmieść znajdą odsyłacze do odpowiednich stron). Wyborcy spoza Chicago, ale z powiatu Cook, powinni odwiedzić witrynę: www.cookcountyclerk.com.

Można też osobiście zgłosić się do chicagowskiej siedziby władz wyborczych: Chicago Board of Election, 69 West Washington Street (Suites 600/800, Chicago IL 60602). Pod tym samym adresem mieści się biuro sekretarza powiatu, który zarządza wyborami na przedmieściach.

Opracowała: Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

Categories: Chicago, Wybory 2014

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*