Budżet Emanuela bez zasadniczych podwyżek dla mieszkańców

Budżet Emanuela bez zasadniczych podwyżek dla mieszkańców

Burmistrz Rahm Emanuel przedstawił na forum rady miasta plan budżetowy na rok fiskalny 2015. Budżet wynoszący 8,9 mld dol. nie zawiera podwyżek podatków od nieruchomości, sprzedaży i benzyny. Plan finansowy burmistrza przewiduje jednak  wzrost cen w innych obszarach. Wszystko po to, by zmniejszyć deficyt budżetowy i wyasygnować środki na sfinansowanie ważnych projektów oraz utrzymanie bezpieczeństwa i czystości w mieście.

Preliminarz budżetowy przynosi złe wiadomości kierowcom parkującym  samochody w centrum Chicago. Emanuel proponuje bowiem podwyżkę opłat za używanie publicznych parkingów w śródmieściu. Wzrost opłat byłby  rezultatem zwiększenia o 2 proc. − do 22 proc. − podatku od parkingów będących własnością władz miasta. Podwyżka przyniosłaby dodatkowe dochody rzędu 10 mln dol. rocznie, które Emanuel chciałby przeznaczyć na reperację dziur w jezdniach przez cały rok, a nie tylko po zimie. Aby zrealizować ten cel władze miasta zatrudniłyby dodatkowych 80 pracowników  w ekipach remontowych. Przewiduje się, że w skali rocznej udałoby się dzięki temu naprawić ponad milion dziur w jezdniach.

Plan finansowy przewiduje też likwidację ulg w podatkach od lóż wynajmowanych przez kibiców sportowych na chicagowskich stadionach oraz egzekwowanie podatku od sprzedaży od firm, które próbują go uniknąć robiąc zakupy poza granicami miasta.

Uzyskane w ten sposób dochody, na około 20 mln dol. mają być wydane na zwiększenie liczby rowerowych patroli policyjnych oraz na rozszerzenie różnorodnych usługi dla mieszkańców, w tym na usuwanie graffiti, deratyzację i sadzenie drzew.

Budżet burmistrza kładzie nacisk na różnorodne programy  przedszkolne i zajęcia pozaszkolne dla uczniów, a także na programy pracy wakacyjnej  dla młodzieży oraz szkolenia zawodowe.

W swoim wystąpieniu przed radą miasta Emanuel przypomniał też osiągnięcia jego administracji: zmniejszenie deficytu budżetowego z przewidywanych 580 mln dol. do 297 mln dol., podwyżkę minimalnego wynagrodzenia dla pracowników miasta i jego kontrahentów do 13 dol. na godz. oraz dokonywanie regularnych wpłat na poczet pracowniczych funduszy emerytalnych.

Emanuel spodziewa się likwidacji deficytu budżetowego dzięki lepszemu inwestowaniu funduszy, a także dzięki oszczędnościom poczynionym min. w ramach ubezpieczeń medycznych dla pracowników oraz dzięki redukcji miejskiej biurokracji. Dodatkowo władze miasta  są bardziej skuteczne – jak podkreśla burmistrz – pod względem odzyskiwania zaległych należności z tytułu np. mandatów czy niezapłaconych rachunków za wodę.

Budżet przewiduje też przeznaczenie 5 mln dol. na poczet funduszy rezerwowych wynoszących 40 mln dol., a założonych przez Emanuela w  2012 roku.

Rada Miasta Chicago ma głosować nad budżetem 19 listopada. Nowy rok fiskalny miasta rozpocznie się wraz z nowym rokiem kalendarzowym. (ao)

fot.PublicDomainPictures/pixabay.com/Doug/Flickr

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*