Bezpłatne urlopy ustawodawców i urzędników stanowych

W nowym roku budżetowym każdy ustawodawca i urzędnik stanowy musi wziąć 12 dni bezpłatnego urlopu – po jednym dniu w każdym miesiącu.

 fot. Teemu008/Flickr

fot. Teemu008/Flickr

Ta sama ustawa podpisana przez gubernatora Pata Quinna zabrania podwyżek uposażenia z tytułu większych kosztów utrzymania (tzw. COLA) w roku fiskalnym 2014 zaczynającym się 1 lipca. Dokument zamraża też na dotychczasowym poziomie dodatki płacowe, takie jak delegacje służbowe oraz wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie. Ustawa nie ma jednak wpływu na wielkość emerytur ustawodawców i urzędników, choć Illinois stoi w obliczu niedoborów na 100 mld dol. w systemie emerytalnym pracowników administracji stanu.

Posłanka stanowa Michelle Mussman (demokratka z Schaumburga), która jest sponsorem i projektodawczynią ustawy (House Bill 1441) postulowała w innym dokumencie permanentną obniżkę wynagrodzenia legislatorów o 10 procent, ale propozycję odrzucił Senat Illinois, po tym jak zatwierdziła ją Izba.

Roczne wynagrodzenie ustawodawców w Illinois wynoszące prawie 68 tys. dol. należy do największych w kraju. Wielu polityków otrzymuje dodatkowe pensje za sprawowanie różnych funkcji w Legislaturze i dla wielu praca w niej nie jest jedyną, ponieważ mają inne zarobkowe zajęcia.

Podpisując ustawę gubernator Quinn nie powiedział, jaką konkretnie kwotę zaoszczędzi stan dzięki bezpłatnym urlopom i zamrożeniu dodatków płacowych. Wyraził tylko zadowolenie, że ustawa została przegłosowana przez obie izby. Podkreślił, że będzie poszukiwał sposobów na rzecz przywrócenia stabilizacji finansowej w Illinois.

Przypomnijmy, że nad sformułowaniem kompromisowej reformy funduszu emerytalnego pracuje specjalny panel złożony z przedstawicieli obu izb i partii.

 Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*