100 mln dol. dla ubogich studentów

fot.JR/Flickr

fot.JR/Flickr

Uniwersytet Chicagowski (University of Chicago) zamierza przeznaczyć 100 mln dol. na pomoc stypendialną dla studentów z ubogich rodzin, którzy dzięki tym funduszom będą mogli podjąć studia wyższe.

Połowa sumy (50 mln dol.) pochodzi z darowizny otrzymanej przez tę szkołę wyższą od absolwentki Uniwersytetu Chicagowskiego Harriet Heyman oraz Sir Michaela Moritza. Część pieniędzy trafi do organizacji  Odyssey Scholarship Program, działającej przy Uniwesytecie Chicagowskim, zajmującej się wspieraniem stypendialnym uzdolnionych studentów pochodzących z rodzin o niskich dochodach.

Wsparcie otrzyma także szkolnictwo chicagowskie (Chicago Public Schools). Dzięki systemowi stypendiów najzdolniejsi uczniowie szkół chicagowskich, pomimo ograniczonych możliwości finansowych ich rodzin, będą mogli podjąć studia wyższe. Przedstawiciele Uniwersytetu Chicagowskiego oceniają, że pomoc finansowa dla ubogich studentów podniesie wskaźnik ich przyjęć na wyższe uczelnie o 40 procent.

Program stypendialny  Odyssey Scholarship Program powstał w 2007 roku dzięki 100 mln dol., które Uniwersytet Chicagowski otrzymał od anonimowego darczyńcy ukrywającego się pod pseudonimem Homer.

(gd)

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*