Od wydawcy/Editorial

Back to homepage
Od wydawcy/Editorial

Oligarchia a demokracja

Z oligarchią mamy do czynienia, gdy garstka najbogatszych ludzi w kraju steruje procesem politycznym. Jako mieszkańcy USA szczycimy się demokracją, w której wszyscy obywatele mogą na równi brać udział w

Felietony Od wydawcy/Editorial

Tradycja imperializmu

Niektórzy niezorientowani eksperci polityczni za przyczynę rosyjskiej interwencji na Ukrainie, a w następstwie inwazji na Krym, podają przyznanie członkostwa w NATO państwom byłego Układu Warszawskiego. Nic bardziej mylnego. Nikt nie

Od wydawcy/Editorial

Wspólna walka

Czy prawo międzynarodowe może służyć za podstawę do rozwiązania kryzysu na Ukrainie? Mocarstwa zawierzają mu, ale wtedy, gdy broni interesu ich kraju i tradycji polityki zagranicznej. Bez wątpienia oportunizm zmilitaryzowanej

Od wydawcy/Editorial Wybory 2014

Dlaczego powinniśmy głosować

Aby demokracja mogła funkcjonować poprawnie jest konieczne, aby obywatele głosowali. Uczestniczenie w wyborach to najbardziej efektywny sposób, by w amerykańskiej polityce nasz głos został usłyszany. Korzystając z prawa do elekcji

Od wydawcy/Editorial

Krym nowym Krajem Sudeckim?

Adolf Hitler ogłosił w 1938 roku, że państwo niemieckie ma obowiązek chronić 10 mln Niemców mieszkających w krajach sąsiednich, rozpoczynając kampanię propagandową przeciwko Czechosłowacji na rzecz Niemców sudeckich, co jak

Od wydawcy/Editorial

Co dalej z Ukrainą? / What Next?

Co dalej z Ukrainą? Wydarzenia polityczne na Ukrainie rozwinęły się lawinowo. Ukraiński parlament, Rada Najwyższa Ukrainy, przegłosowała dymisję prezydenta Wiktora Janukowycza, uwolnienie z więzienia byłej premier Julii Tymoszenko i ustanowiła

Od wydawcy/Editorial

Wzmocnijmy sieć ubezpieczeń społecznych

Czy mamy być stróżami naszych bliźnich? Konserwatyści twierdzą, że nie, natomiast postępowcy mówią tak. My, Amerykanie wciąż żyjemy mitem, że własnymi siłami można wyciągnąć się z biedy. Obecnie mamy do

Od wydawcy/Editorial

Reforma rzeczywiście potrzebna?

Czy rzeczywiście istnieje potrzeba reformy systemu prezydenckich dekretów wykonawczych? Jest rzeczą oczywistą, że obecnie istniejące mechanizmy kontroli i równowagi nie sprawdzają się. Kongres odmawia przyjęcia na siebie tradycyjnych konstytucyjnych obowiązków

Od wydawcy/Editorial

Prezydenckie dekrety to nie królewski przywilej

Wydawanie prezydenckich dekretów przez Baracka Obamę wywołało jednoznaczne w tonie komentarze republikanów w Kongresie i konserwatywnych mediów: Glen Beck i Rush Limbaugh – „Pierwszy dyktator Ameryki”, kongresmanka Michelle Bachman –

Od wydawcy/Editorial

Prawdziwa reforma edukacji

Od lat 50. XX w. amerykański system szkolnictwa znajduje się pod ciągłym ostrzałem krytyki i choć przeszedł wiele reform, nie przyniosły one widocznej poprawy. Badanie w ramach Programu Międzynarodowej Oceny

Od wydawcy/Editorial

Ubóstwo i polityka biblijna

Prezydent Lyndon B. Johnson 50 lat temu zapowiedział walkę z ubóstwem, ogłaszając program reform „Great Society” („Wielkiego Społeczeństwa”). Obecnie przeciwnicy tych propozycji twierdzą, że wojnę z ubóstwem prowadzimy od ponad

Od wydawcy/Editorial

Teoriom spiskowym nie ma końca

Trwające pięć lat dochodzenie w sprawie okoliczności śmierci polskiego przywódcy z okresu II wojny światowej gen. Władysława Sikorskiego, przeprowadzone na zlecenie Instytutu Pamięci Narodowej (IPN), nie znalazło dowodów potwierdzających teorię,

Od wydawcy/Editorial

Przed 70 laty…

W 2014 roku przypada 70. rocznica wielu wydarzeń, które miały miejsce w 1944 r. i miały duże znaczenie dla Polonii. 70 lat temu już piąty rok trwała II wojna światowa.

Od wydawcy/Editorial

Przegląd wydarzeń 2013 r.

2013 rok dobiegł końca i naturalną koleją rzeczy nadszedł czas, by zastanowić się nad najważniejszymi wydarzeniami minionych 12 miesięcy. Było ich wiele: świat na krawędzi wojny z powodu syryjskiej broni

Od wydawcy/Editorial

Kongres musi wypełniać swoje obowiązki

Tworzenie ustaw nie jest zajęciem prostym. To trudna i wyczerpująca praca, wymagająca długich negocjacji celem wypracowania wspólnego stanowiska. W obecnym, podzielonym Kongresie działania ustawodawcze nie wymagają cierpliwości, wzajemnego szacunku, wytrwałości,

Od wydawcy/Editorial

Polskie kolędy

Polskie kolędy Polskie kolędy to jeden z największych darów Polski dla chrześcijaństwa. Chyba żaden inny naród nie może chlubić się tak pięknymi kolędami i pastorałkami jak Polacy. Większość z nich

Od wydawcy/Editorial

Nie ma wzrostu gospodarczego bez rządu

Rządzący konserwatyści, zarówno na szczeblu federalnym, jak i stanowym, systematycznie redukują zatrudnienie w sektorze publicznym, zmniejszają płace i świadczenia pracowników administracji państwowej oraz znoszą ich prawo do negocjacji umów zbiorowych.

Od wydawcy/Editorial

Ukraina na rozdrożu

Podpisując umowę o stowarzyszeniu z UE od Ukrainy wymaga się przeprowadzenia reform politycznych i włączenia ukraińskich kompani do rynkowej konkurencji, co w dłuższej perspektywie przyspieszyłoby proces demokratyzacji i poprawiło klimat

Od wydawcy/Editorial

Dziedzictwo prezydenta Kennedy’ego

50. rocznica zamachu na prezydenta Johna Kennedy’ego przypomina nam o nieprzemijającym wpływie tego wydarzenia na psychikę Amerykanów. Uwaga mediów koncentruje się obecnie na tej postaci, prezydenturze i okolicznościach śmierci. Z