Internet

Back to homepage
Internet Świat

Niemcy. Media: hakerzy kontrolują system komputerowy Bundestagu

Hakerzy przejęli kontrolę nad siecią komputerową Bundestagu – podał w czwartek dziennik „Sueddeutsche Zeitung”. Wykryty na początku maja cyberatak nadal trwa; cały system komputerowy parlamentu nadaje się do wymiany. Zdaniem

Internet Polska

Polski profesor będzie decydował o losach Wikipedii

Dariusz Jemielniak, profesor zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego, aktywista ruchu Wikipedia został członkiem Wikimedia Foundation Board of Trustees – ciała nadzorczego fundacji odpowiadającego m. in. za zarządzanie budżetem organizacji oraz

Internet Nauka i technologie Społeczeństwo

Wolność w sieci? Możemy ją stracić

  Relacja między rządową cenzurą a internetem to zawsze gra w kotka i myszkę. I choć w ostatnim czasie cenzura staje się coraz bardziej agresywna, to myszki jeszcze starają się

Gospodarka Internet

Microsoft zwolni 18 tys. pracowników w ciągu roku

Amerykańska firma Microsoft ogłosiła w czwartek, że ciągu roku zlikwiduje 18 tys. miejsc w pracy na świecie, czyli zwolni 14 proc. wszystkich swoich pracowników. To największe cięcia w historii tego

Internet Nauka i technologie Technology

Raport: terroryści coraz aktywniejsi w mediach społecznościowych

Ugru­po­wa­nia ter­ro­ry­stycz­ne w ostat­nich la­tach znacz­nie zwięk­szy­ły swoją obec­ność w in­ter­ne­cie, szcze­gól­nie w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych, które wy­ko­rzy­stu­ją w celu re­kru­ta­cji, pro­pa­gan­dy lub szko­le­nia człon­ków – wy­ni­ka z opu­bli­ko­wa­ne­go w środę