Bankiet Koła 5 Kresowej Dywizji Piechoty

W imieniu własnym, Zarządu oraz wszystkich członków Koła 5. Kresowej Dywizji Piechoty serdecznie zapraszamy szanownych państwa na obchody naszego Święta z okazji 63. rocznicy Bitwy o Monte Cassino, które odbędą się w niedzielę, 20 maja w sali White Eagle przy 6939 W. Milwaukee Ave. w Niles o godz. 1:00 po poł.

Msza św. zostanie odprawiona w kościele św. Priscilii przy 6949 W. Addison o godz. 10:30 rano, a następnie zostanie podany obiad koleżeński.
Prosimy organizację o wystawienie pocztów sztandarowych.
Mieczysław Bandur, prezes
Stanisława Latuszek, sekr. prot.
(aek)

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*