W trosce o wszechstronny rozwój – Korespondencja własna z Arizony)

W dniach od 7 do 9 maja br., w sali konferencyjnej Hotelu Sheraton w Phoenix, Arizona, obradowała Krajowa Rada Dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej. W zjeździe uczestniczyło ponad 70 dyrektorów oraz grono zaproszonych gości.

Zgodnie z przyjętym od lat zwyczajem w pierwszym dniu zjazdu odbyły się posiedzenia poszczególnych komisji tematycznych. Komisji Spraw Polskich przewodniczył wiceprezes KPA, Ludwik Wnękowicz z New Jersey, a specjalnym gościem z Polski był poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Poncyljusz.
Zabierając głos na forum Komisji, gość z Warszawy scharakteryzował aktualną sytuację panującą w Polsce oraz prace Sejmu RP związane z dalszym rozwojem infrastruktury, mającej obywatelom ułatwiać życie, m.in. poprzez likwidację różnego typu biurokratycznych barier.

Poseł zwrócił uwagę na wciąż za słabą reprezentację Polską w strukturach Unii Europejskiej, a także stwierdził, że obecny konflikt pomiędzy premierem i jego ministrami a prezydentem jest bardzo szkodliwy. Konflikt ten jest zapewne początkiem długofalowej walki o prezydenturę w przyszłych wyborach.
Obradom Komisji Spraw Amerykańskich przewodniczył wiceprezes KPA prof. Antoni Bajdek z Bostonu, a głównym tematem spotkania był kompleks spraw związanych z koniecznością aktywnego działania Kongresu Polonii Amerykańskiej w różnych sferach amerykańskiego życia publicznego. Konkluzje wynikające z dyskusji ujęte zostały w formie wniosków skierowanych do tekstów rezolucji.

W godzinach wieczornych odbyło się także posiedzenie Komisji ds. Środków Masowego Przekazu. Dyskusji przewodniczył wiceprezes KPA red. Jerzy Różalski z Detroit.

W czwartek 8 maja plenarna sesja, której przewodniczył prezes ZNP i KPA, Franciszek Spula, rozpoczęła się odśpiewaniem hymnów – polskiego i amerykańskiego. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych działaczy KPA – płk. Kazimierza Lenarda i Kazimierza Musielaka.

Prezes F. Spula przedstawił Radzie Dyrektorów chicagowskiego bankiera Dona Versena, jednego z założycieli Polish American Leadership Initiatives (PALI), organizacji założonej w Chicago w 2002 r. pod patronatem Chicago Community Trust i Archidiecezji Chicagowskiej.

PALI, jak oświadczył Don Versen, wyraża chęć przystąpienia do Kongresu Polonii Amerykańskiej. Rada Dyrektorów KPA z aprobatą przyjęła tę deklarację jako jeden z widocznych przejawów konsolidowania wysiłków amerykańskiej Polonii wokół problemu etnicznego przywództwa.
Podczas lunchu mówcą był zaproszony poseł do Legislatury stanowej Arizony, John Cavanaugh, który podkreślając dobrą współpracę z Wydziałem Stanowym KPA w Phoenix zadeklarował dalszą pomoc w rozwiązywaniu spraw będących w centrum uwagi Polonii.

Rada Dyrektorów KPA proklamowała 1 października 2008 r. „Dniem Polskich Pionierów w Jamestown”. Szczegółowe ustalenia podjęte na sesjach plenarnych sformułowane zostały w rezolucjach, które prezentujemy poniżej w wersji polskiej i angielskiej.
Wojciech Białasiewicz

Categories: Wywiady

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*