Super fiasko super komitetu

Kongresowy superkomitet nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Sześciu republikanów i sześciu demokratów, którym powierzono zadanie redukcji deficytu, nie doszło do porozumienia. Za fiasko obie strony winią siebie nawzajem. Demokraci nie godzili się na dalsze ustępstwa w sprawie cięć wydatków na programy socjalne, republikanie odrzucali projekty podniesienia podatków dla najlepiej usytuowanych Amerykanów.

 

W tej sytuacji Kongres przystąpi do nowej walki budżetowej, która może zakończyć się podniesieniem podatków przeciętnie o blisko tysiąc dolarów rocznie.

 

Obecne zniżki od zarobków wygasają z dniem 31 grudnia, a krótko potem świadczenia dla 2 milionów bezrobotnych Amerykanów.

 

Ekonomiści ostrzegają, że podwyżka podatków w połączeniu ze zniesieniem świadczeń, może zmniejszyć o połowę i tak słaby wzrost gospodarczy.

 

Wielu członków Kongresu miało nadzieję, że w planie superkomitetu o redukcji deficytu o $1.5 biliona znajdzie się klauzula o przedłużeniu ulg od zarobków. Nadzieje te upadły, gdy przewodniczący komitetu przyznali, że nie osiągnęli żadnego porozumienia.

 

Prezydent Obama zauważył, że deficyt i tak na dłuższą metę ulegnie obniżce, ponieważ fiasko superkomitetu oznacza automatyczne cięcia wydatków na różnorodne programy krajowe i na obronę poczynając od 2013 roku.

 

Część członków Kongresu zaczęła mówić o zablokowaniu tych cięć. Obama oświadczył, że wszelkie wysiłki w tym celu spotkają się z jego wetem.

 

„Jedyną metodą niedopuszczenia do cięć jest opracowanie przez Kongres lepszego planu”, powiedział prezydent naciskając równocześnie na utrzymanie zredukowanych podatków od zarobków. Ostrzegł, że w przeciwnym razie dojdzie do wzrostu podatków wszystkich pracowników.

 

W przeszłości propozycje zniżek podatkowych i przedłużenia świadczeń dla bezrobotnych były politycznie popularne. W tych dniach, w głęboko podzielonym ideologicznie Waszyngtonie, jakiekolwiek posunięcia w tym kierunku spotkają się ze sprzeciwem.

 

Demokraci twierdzą, że gospodarka wymaga utrzymania cięć podatków od wypłat i przedłużenia świadczeń, mimo że takie posunięcie zwiększy dług narodowy. Powtarzają opinie ekonomistów, którzy twierdzą, że rozwój ekonomiczny wymaga utrzymania lub zwiększenia pewnych wydatków. Na cięcia przyjdzie czas wraz z poprawą gospodarki.

 

Republikanie, którzy przez cały rok koncentrowali się na cięciach federalnych wydatków, nie mogą przełknąć wysokich kosztów (ponad $250 miliardów) cięć i świadczeń. Ostatnią rzeczą, jaką GOP chce zrobić, jest zgoda na zwiększenie długu.

 

Dojście do porozumienia satysfakcjonującego obie strony jest prawie niemożliwe.

 

Tymczasem sondaż CNN/ORC, przeprowadzony w dniach 18 – 20 listopada przedstawia opinie szeregowych podatników na temat redukcji deficytu.

 

88% demokratów, 69% niezależnych i 39% republikanów opowiada się za podniesieniem podatków dla korporacji i najbogatszych Amerykanów.

 

Za cięciami wydatków na cele krajowe głosowało 42% demokratów, 62% niezależnych i 77% republikanów.

 

Ograniczenie budżetu Pentagonu poparło 48% demokratów, 42% niezależnych i 26% republikanów.


(CT, CNN – eg)

Categories: Polityka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*